ABRA NEWS software & business / marec 2018

2. 4. 2018

ABRA NEWS

software & business

marec 2018

Efektívna práca s informačným systémom ABRA Gen, je spoločným cieľom všetkých našich výučbových materiálov, či sa jedná o tipy a triky, videá alebo školenia a semináre. Snažíme čo najnázornejšou cestou zefektívniť vašu prácu v systéme, a preto každý mesiac pripravujeme výučbové videá, ktoré sú zamerané na najčastejšie využívané oblasti systému ABRA Gen. Všetky videá sú dostupné buď v online pomoci alebo priamo na našom YouTube kanáli.

Ako sa firmy pripravujú na GDPR, a ako tento proces uľahčuje informačný systém ABRA Gen si môžete prečítať v krátkom rozhovore s výkonným riaditeľom ABRA Software Martinom Jirmannom. Pre veľký záujem sme pre vás pripravili výučbové videá, ktoré sa venujú problematike GDPR v ABRA Gen. Prvú fázu podpory GDPR v systéme ABRA Gen si následne môžete otestovať vo všetkých aktuálnych verziách.

Príjemné čítanie!


 
VÝUČBOVÉ
VIDEÁ

Viac

PRVÁ
FÁZA
PODPORY
GDPR

Viac

SNAŽÍME
SA UĽAHČIŤ
PRECHOD
NA GDPR

Viac

 
ZAKÁZKOVO
UPRAVENÁ
CENOTVORBA

Viac

VIDEO:
AKO NA
SKLADOVÉ
ZÁMENY

Viac

TIP:
PANEL DEFI-
NOVATEĽNÝCH
ÚDAJOV

Viac