Aktuality

ABRA NEWS software & business / marec 2018

3. 4. 2018

ABRA NEWS

software & business

marec 2018

Efektívna práca s informačným systémom ABRA Gen, je spoločným cieľom všetkých našich výučbových materiálov, či sa jedná o tipy a triky, videá alebo školenia a semináre. Snažíme čo najnázornejšou cestou zefektívniť vašu prácu v systéme, a preto každý mesiac pripravujeme výučbové videá, ktoré sú zamerané na najčastejšie využívané oblasti systému ABRA Gen. Všetky videá sú dostupné buď v online pomoci alebo priamo na našom YouTube kanáli.

Ako sa firmy pripravujú na GDPR, a ako tento proces uľahčuje informačný systém ABRA Gen si môžete prečítať v krátkom rozhovore s výkonným riaditeľom ABRA Software Martinom Jirmannom. Pre veľký záujem sme pre vás pripravili výučbové videá, ktoré sa venujú problematike GDPR v ABRA Gen. Prvú fázu podpory GDPR v systéme ABRA Gen si následne môžete otestovať vo všetkých aktuálnych verziách.

Príjemné čítanie!


 
VÝUČBOVÉ
VIDEÁ

ViacPRVÁ
FÁZA
PODPORY
GDPR

ViacSNAŽÍME
SA UĽAHČIŤ
PRECHOD
NA GDPR

Viac 
ZAKÁZKOVO
UPRAVENÁ
CENOTVORBA

ViacVIDEO:
AKO NA
SKLADOVÉ
ZÁMENY

ViacTIP:
PANEL DEFI-
NOVATEĽNÝCH
ÚDAJOV

ViacZaujímate sa o systém ABRA Gen? Napíšte nám!

Zeptejte se SK