ABRA NEWS software & business / október 2016

31. 10. 2016

ABRA NEWS

software & business

október 2016

Aktuálnou témou všetkých firiem je nedostatok zamestnancov. Podľa nášho názoru nemožno očakávať zlepšenie, naopak všetko sa prejaví v podobe ďalšieho rastu miezd. Firmy, pokiaľ chcú prežiť, musia rapídne zvýšiť produktivitu práce a s rovnakými zamestnancami zvládnuť viac. V takomto prípade napomáha automatizácia a ďalšie cesty vo výrobe, obchode, službách aj v kancelárii. Práve na tieto oblasti sme sa zamerali na tohoročnom MSV; príspevok Jaroslava Řasu si môžete prečítať v tomto vydaní. Silným nástrojom pre automatizáciu je rozhranie API, aktuálna novinka vyšších verzií systému. Vďaka nášmu voľne dostupnému tutoriálu sa s ním môžete naučiť pracovať ihneď.

Príjemné čítanie!


API
V ABRA GEN
PODĽA
TUTORIÁLU

Viac

PRÁCA
S DOKLADMI
PRI UZÁVIERKE
SKLADU

Viac

J. ŘASA:
PRIEMYSEL 4.0
JE EVOLUČNÁ
CESTA VPRED

Viac

OSLAVUJEME
25 ROKOV:
SÚČASNOSŤ
A BUDÚCNOSŤ

Viac

UŽÍVATEĽSKÉ
SEMINÁRE
V
NOVEMBRI

Viac