ABRA NEWS software & business - september 2018

26. 9. 2018
ABRA NEWS září 2018
Rast pridanej hodnoty a produktivity práce, presná predikcia ekonomického vývoja i zvýšenie životaschopnosti firmy, boli ústrednými témami praktického ABRA workshopu s názvom Firemné dáta v súvislostiach, ktoré naživo odprezentoval zakladateľ ABRA Software Jaroslav Řasa spoločne s CEO Martinom Jirmanom. Workshop bol prvým z nášho seriálu pripravovaných stretnutí, ktoré sa budú postupne venovať rôznym praktickým výhodám software ABRA Gen. Inšpiratívne stretnutie ABRA Software so zákazníkmi sa odohralo v modernom pražskom coworkingovom centre OPERO. Jaroslav Řasa vystúpil taktiež na technologickej konferencii Forbes Next Big Thing, kde sa zapojil do zaujímavého panelu NEXT 100: Ako bude Česko vyzerať za 100 rokov. Sté výročie založenia samostatného Československa je významné aj pre nášho váženého zákazníka, rodinnú spoločnosť PETROF. Firma pri tejto príležitosti vyrobila jubilejné piano nazvané Republika. Úprimne nás tešia úspechy našich zákazníkov. Súvisiace články: