ABRA podporila nadaných študentov

17. 9. 2012
V pražskom hoteli Diplomat sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie víťazov siedmeho ročníka súťaže Diplomová práca roka 2012, ktorú ABRA Software podporila z pozície partnera.

Súťaž organizuje ICT Unie, združenie firiem z odboru informačných technológií a elektronických komunikácií. V piatich kategóriách bolo prihlásených dohromady 91 prác.

Finálové kolo súťaže, v ktorom študenti obhajovali svoje práce, sa uskutočnilo 13. septembra na akademickej pôde Fakulty informačných technológií ČVUT v Prahe.

Víťazné práce boli následne vyhlásené v rámci slávnostného večera v hoteli Diplomat, ktorého sa okrem ocenených študentov zúčastnili zástupcovia partnerov súťaže a mnohé ďalšie firmy a organizácie pôsobiace v oblasti ICT, predstavitelia akademickej sféry a zástupcovia Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR, a Ministerstva priemyslu a obchodu ČR. Úvodné slovo predniesli Svatoslav Novák, prezident ICT Unie, Jiří Jirka, námestník ministra priemyslu a obchodu, a Jaroslav Hanák, prezident Zväzu priemyslu a dopravy ČR.

Víťazi jednotlivých kategórií:

Podnikové informačné systémy, ostatné IT práce - Ondřej Mikšík (VUT Brno)
partnerom súťažnej kategórie je spoločnosť ABRA Software

Systémy pre podporu riadenia vývoja softvéru - Martin Kacvinský (Masarykova univerzita)
partnerom súťažnej kategórie je spoločnosť Česká pošta

Flexibilné IT služby - David Vávra (FEL ČVUT)
partnerom súťažnej kategórie je spoločnosť T-Systems

Zmeny v prístupe obstarávania a prevádzky ICT v podnikoch a štátnej/verejnej správe - Kamil Řezáč (Masarykova univerzita)
partnerom súťažnej kategórie je spoločnosť AutoCont

Využitie cloud technológií v praxi, integrácia aplikácií v ICT, poskytovanie služieb a implementácia procesov - Štěpán Kozák (Masarykova univerzita)
partnerom súťažnej kategórie je spoločnosť Telefónica

Celková čiastka určená na odmeny pre ocenených súťažiach dosiahla 340 tisíc českých korún.

ABRA Software patrí medzi zakladateľa súťaže Diplomová práca roka. Po šiestich úspešných ročníkoch sa ABRA rozhodla odovzdať úlohu vyhlasovateľa súťaže združeniu ICT Unie, ktorá tak tohtoročný siedmy ročník vyhlasovala ako úplne nezávislý subjekt. ABRA Software v súvislosti s rastúcim záujmom študentov a rok od roku vyššou prestížou súťaže cítila potrebu oprostiť súťaž od priameho kontaktu s komerčne chápaným vyhlasovateľom; zároveň chcela zapojiť širší počet partnerských subjektov a držať tak úplnú nezávislosť súťažných tém a kategórií.

Ďalšie informácie o súťaži nájdete na www.diplomovaprace.cz