ABRA poskytuje účtovné služby pre klientov

28. 6. 2016

Služby zahrnují vedenie účtovníctva, daňového poradenstva a vedenie mzdovej agendy.

Účtovníctvo môžeme viesť v Abre zákazníka alebo vo vlastnom systéme. Je možné kombinovať spôsob vedenia tak, že si buď zákazník zadáva primárne doklady sám, alebo ABRA poskytne kompletné vedenie služby.


Chcete sa o službe dozvedieť viac? Kontaktujte Hanu Vršanskú.