ABRA Software bola zaradená medzi najstabilnejšie firmy ČR

7. 11. 2010

V rámci 16. ročníka CZECH TOP 100 získala ABRA Software a.s. ratingové hodnotenie „ČEKIA Stability Award – A“ a zaradila sa tak medzi najstabilnejšie firmy v Českej republike.

V rámci 16. ročníka CZECH TOP 100 bola zavedená nová kategória ČEKIA Stability Award, ktorá reaguje na zvýšený dopyt trhu na znižovanie obchodných rizík. Hodnotenie ČEKIA Stability Award poskytuje nezávislý pohľad na finančnú a nefinančnú bonitu firmy. Vyjadruje jej súčasný stav, finančnú situáciu a to vrátane predikcie budúceho rizika.

ABRA Software získala ratingové hodnotenie „ČEKIA Stability Award – A“ a zaradila sa tak medzi najstabilnejšie firmy v Českej republike.

Výstupom hodnotiaceho modelu je známka na desaťstupňovej škále, kde tri najlepšie možné hodnotenia sú AAA, AA, resp. A.

 


Petr Vopelák
United Software Services
(+420) 724 020 298
petr.vopelakabra.eu

Informácie o spoločnosti ABRA Software s.r.o.
ABRA Software s.r.o. je členom skupiny United Software a.s., ktorá patrí k najväčším českým a slovenským producentom podnikových informačných systémov s ročným obratom 145 mil. Kč. V súčasnej dobe registruje v Českej republike a na Slovensku viac ako 15.000 aktívnych licencovaných subjektov. Disponuje širokou sieťou viac ako 100 pobočiek a partnerov, ktorí predstavujú záruku profesionálnych služieb. Základom riešenia pre firmy všetkých veľkostí je rad moderných informačných systémov ABRA Gx, ktoré je možné upraviť podľa potrieb a požiadaviek zákazníka. ABRA Software ako prvá v odbore prešla už v roku 1996 certifikáciou ISO 9001. Je hlavným tvorcom a propagátorom elektronizácie podnikania, predovšetkým zavedenia štandardu elektronickej výmeny dokumentov (ISDOC) medzi podnikmi. Jej heslom je: „Menej kravát, viac práce“.