ABRA Software odovzdala rolu vyhlasovateľa súťaže Diplomová práca roka ICT Únii

5. 4. 2012

Dohoda medzi ABRA Software a ICT Úniou posunie súťaž Diplomová práca roka k väčšej nezávislosti.

Od roku 2005 vyhlasovala ABRA Software Súťaž Diplomová práca roka, zameranú na podporu vysokého školstva a zvyšovanie prestíže odboru informačných technológií v ČR a SR. Cieľom súťaže je prepájať študentov s reálnym svetom, ktorý čaká na ich pracovné uplatnenie; zároveň si kladie za cieľ umožňovať nadaným študentom lepšie vyniknúť a získať tak lepšie uplatnenie v praxi. 

Po šiestich rokoch dochádza v organizácii súťaže k významnej zmene. ABRA Software s rastúcim záujmom študentov a rok od roku vyššej prestíže súťaže cítila potrebu odpútať súťaž od priameho kontaktu s komerčne chápaným vyhlasovateľom; zároveň chcela zapojiť širší počet partnerských subjektov a držať tak úplnú nezávislosť súťažných tém a kategórií.

Preto sa dohodla s ICT Úniou, ktorá doteraz v súťaži vystupovala ako odborný garant, aby ako nezávislý subjekt prevzala úlohu vyhlasovateľa súťaže. ICT Únia v oblasti informačných a telekomunikačných technológií reprezentuje ICT priemysel Českej republiky a presadzuje efektívne využívanie ICT vo všetkých sférach života v ČR. 

ABRA Software tento krok chápe ako krok dopredu pre ďalšie ročníky súťaže, jej nezávislý rast a so záujmom bude očakávať jej ďalší rozvoj. ABRA Software plánuje aj naďalej súťaž podporovať a stať sa jej partnerom pre kategóriu Podnikové informačné systémy. 

Bližšie informácie o ICT Unii najdete na www.ictu.cz