ABRA Software partnerom Národného priemyselného summitu

8. 10. 2020
Národný priemyslový summit 2020 v Betlehemskej kaplnke
V stredu 9. septembra 2020 sa v priestoroch pražskej Betlehemskej kaplnky uskutočnil prvý český Národný priemyslový summit za účasti predstaviteľov vlády, akadémie a priemyslu. ABRA Software bola partnerom summitu a návštevníkom ukázala možnosti, ako využiť moderné softwarové technológie v digitalizácii firemných procesov. A to ako na vystavenom exponáte ABRA Factory Lab, tak ústami zakladateľa ABRA Software Jaroslava Řasy, ktorý vystúpil v panelovej diskusii. Behom summitu sa mimo iného hovorilo o spolupráci akadémie s priemyslom či o dôležitosti kvalifikovaných pracovníkov pre konkurencieschopnosť českých podnikov. V panelovej diskusii na tému Inovácie a nové technológie ako kľúč k úspechu sa diskutujúci snažili predložiť konkrétne podnety, ako prepojiť stredne veľké firmy so školami a platformami aplikovaného výskumu, ako efektívne aplikovať vedu do priemyslu a v neposlednom rade, ako digitalizovať a využívať technológie pre zvýšenie produktivity. „Podstatnú časť českého HDP vytvárajú priemyslové firmy. Mnoho z nich však spadá do subdodávateľských reťazcov a aby si ich výrobky udržali konkurencieschopnosť, musia byť na veľmi vysokej technologickej úrovni. Ešte lepšou cestou je pochopiteľne vyrábať tak kvalitné či inovatívne výrobky, ktoré si zákazníci kupujú priamo,“ zdôrazňuje nutnosť inovácií Jaroslav Řasa. Zároveň apeluje na štátne orgány, aby zjednodušili a spriehľadnili vybavovanie žiadostí o rôzne rozvojové programy: „Ak Parlament ČR uznesie výhody pre tých, čo inovujú a pracujú v oblasti výskumu a vývoja vo firmách a podporujú tieto činnosti, tak je pre mňa úplne neprijateľné, aby sa Ministerstvo financií, ako podriadený orgán Parlamentu choval tak, že pri kontrolách perzekuje firmy, ktoré vedu a výskum robia, a to malicherným spôsobom chytaním za každé slovíčko.“ Panelová diskusia na Národnom priemyselnom summite 2020 ABRA Factory Lab na Národnom priemyselnom summite 2020 Na summite bola tiež predstavená rozsiahla Analýza českého priemyslu 2020, ktorá vycháza z dát získaných behom 253 rozhovorov s kľúčovými predstaviteľmi vybraných spoločností českého priemyslu. Z analýzy vyplýva, že tento rok čaká firmy prepad tržieb a ďalšie výsledky závisia na vývoji pandémie, ale aj prístupu firiem ku zmenám. Celú analýzu si môžete preštudovať na stránkach NCP 4.0. ABRA Software je zakladajúcim partnerom Národného centra Priemyslu 4.0.