ABRA Software podporuje MFF UK FilmFest 2012

7. 2. 2012

ABRA Software rozširuje podporu vzdelávania partnerstvom na MFF UK FilmFestu 2012 Univerzity Karlovej v Prahe

ABRA Software sa dlhodobo zaoberá podporou vzdelávania. Je zakladateľom veľmi úspešnej súťaže Diplomová práca roka, určenej pre vysokoškolských študentov; prevádzkovateľom vlastnej vzdelávacej inštitúcie ABRA Akadémia; podporovateľom konferencií súvisiacich so vzdelávaním (The World Council for Gifted and Talented Children a Patria kamerové systémy do škôl?) A teraz aj nového projektu Univerzity Karlovej.

Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Karlovej v Prahe organizuje v rámci osláv 60. výročia vzniku prvý ročník súťažného filmového festivalu pre mladých. Chce tak motivovať a vzbudiť záujem študentov základných a stredných škôl o oblasť matematiky, fyziky a informatiky (počítačovej animácie a grafiky). Prihlasovanie amatérskych snímok zaoberajúcich sa práve týmito odbormi začalo 15. decembra 2011 a vyvrcholí dvojdňovým festivalom a vyhlásením najlepších súťažných filmov v polovici júna 2012 v Prahe Tróji.

Prihlasovať zábery môžu študenti stredných a základných škôl až do konca apríla 2012. Potom programový výbor vyberie 30 snímok, ktoré sa počas dvojdňového festivalu 15. a 16. júna 2012 budú premietať a stretnú sa v týchto súťažných kategóriách: Cena za najlepšiu snímku, Cena za autorský prínos, Inštitučná cena, Cena pre mladých vedátorov a Divácka cena. Na festivale nebudú chýbať ani debaty s profesionálnymi filmovými tvorcami a večerné sprievodné hudobné programy.