ABRA Software predstaví na INVEXe najnovší systém z produktovej rady ABRA Gx a ďalšie novinky v oblasti podnikových aplikácií

19. 9. 2006

ABRA Software predstaví na INVEXe najnovší systém z produktovej rady ABRA Gx a ďalšie novinky v oblasti podnikových aplikácií.

ABRA Software s.r.o. , predný výrobca informačných systémov pre riadenie podnikových procesov, je už tradičným účastníkom veľtrhu informačných technológií INVEX a na tohtoročnom ročníku opäť predstaví radu noviniek určených pre stredné, veľké i malé spoločnosti.

Medzi najzaujímavejšie patrí celkom nový nástroj na podporu manažérskeho rozhodovania založený na technológii OLAP. Ide o modul ABRA Business Intelligence, ktorý dokáže prehľadným spôsobom integrovať, spracovať a zobraziť dáta a informácie z najrôznejších firemných procesov a významne tak uľahčiť rozhodovanie.

Druhou významnou novinkou je predstavenie systému ABRA G1, ktorý doplňuje produktovú radu podnikových aplikácií ABRA Gx. Systém ABRA G1 je určený pre malé firmy a živnostníkov pracujúcich v systéme jednoduchého účtovníctva, ktorý potrevujú kvalitný nástroj pre riadenie všetkých firemných agend.

Z ďalších funkčností sa návštevníci stánku spoločnosti ABRA Software s.r.o. na veľtrhu Invex môžu tešiť napríklad na nástroj pre podporu spracovanie ponukových dokumentov, agendu Schvaľovania dokladov, ktorá vo väčších firmám uľahčí a sprehľadní schvaľovacie procesy alebo agendu pre sledovanie a riadenie vyťaženosti kapacít.

Ďalej bude na Invexu pripravená komplexná agenda pre riadenie ľudských zdrojov zahrnutá do modulu Mzdy a personalistika, ktorá spĺňa všetky legislatívne požiadavky dané slovenským právnym poriadkom.


Stánok spoločnosti ABRA Software nájdu návštevníci v pavilóne V pod číslom 10.