ABRA Software pripravila študentom workshop v rámci programu Môžeš podnikať

7. 7. 2021
Workshop Môžeš podnikať v ABRA Software
ABRA Software aktívne podporuje podnikateľské prostredie, rozvoj firiem a vzdelávania študentov. Preto stála pri zrode a dlhodobo spolupracuje so vzdelávacím programom Môžeš Podnikať pre študentov stredných a vyšších škôl. Spoločným cieľom je inšpirovať študentov k podnikaniu a podporiť ich na ceste k samostatnosti a nezávislosti. Veríme, že poctiví podnikatelia a manažéri kdekoľvek na svete menia život k lepšiemu. Na tejto ceste im s hrdosťou pomáhame a naviac podporujeme študentov, aby se nebáli začať,“ hovorí zakladateľ ABRA Software Jaroslav Řasa. Na začiatku júna sme v ABRA Software usporiadali workshop, kde mali študenti možnosť nazrieť do skutočného podnikania. Absolventi si v praktickom zadaní overili svoje znalosti a schopnosť uplatniť sa v reálnom podnikateľskom prostredí. Skúseným mentorom študentov bol jeden z duchovných otcov Môžeš Podnikať Jaroslav Řasa. Spoločne s CEO ABRA Software Martinom Jirmannom a koordinátorkou programu Janou Královou dokázali sprevádzať študentov ku zdarnému cieľu. Študenti sa v tímoch vrhli do práce na zaujímavej téme vytvorenia medzinárodnej právnej kancelárie so zamarením na ochranu ľudských práv. Cieľom tímu bolo podrobne popísať svoje myšlienky, plány ale súčasne i rizika a vytvoriť tak zmysluplný biznis plán. Pre študentov bola najväčším prínosom možnosť diskusie a spätná väzba skúsených podnikateľov. Ak by ste chceli podobným spôsobom inšpirovať študentov i vo svojej firme, podrobnosti o zapojení do programu Môžeš podnikať nájdete na webových stránkach. Workshop Môžeš podnikať v ABRA Software Workshop Môžeš podnikať v ABRA Software