Aktuality

ABRA Software vo fiškálnom roku 2013 rástla

2. 12. 2013

Výročná správa akciovej spoločnosti ABRA Software za minulé obdobie uvádza, že skupina firiem pod hlavičkou United Software vykázala rast konsolidovaného obratu o 10%. Kľúčový produkt spoločnosti, ERP systém ABRA G4, vzrástol v počte firiem dokonca o 17%.

Celkový konsolidovaný obrat firiem v skupine United Software vzrástol vo fiškálnom roku 2013* na 148 mil. Kč, oproti 135 mil. Kč z fiškálneho roku 2012. Skupina firiem pod hlavičkou United Software a.s. tak vykázala rast obratu o 10%.

Výrazný posun zaznamenala ABRA ako výrobca a predajca informačných systémov v segmente najvyšších ERP systémov ABRA G4, s ktorými dosiahla rast počtu zákazníkov o 17%. ABRA Software tým potvrdzuje dlhodobo úspešné smerovanie na segment stredne veľkých a veľkých podnikov.

V produktovej rade zaznamenali výrazný rast online aplikácie. Predovšetkým vlastné e-commerce riešenie ABRA e-SHOP, ďalej ABRA iGATE, ktorá je internetovým riešením typu Business Intelligence a taktiež mobilná aplikácia ABRA mGATE, ktorá poskytuje manažérom dáta z informačného systému priamo na mobilných zariadeniach s OS Android.

Celkový počet firiem používajúcich informačné systémy presiahol vo fiškálnom roku 2013 osemtisícovú hranicu a ku konci júna dosiahol počet 8095.

*Uvedené údaje sú za fiškálny rok 2013, t.j. od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2013.