ABRA Software vydala dve nové verzie ERP ABRA Gen

20. 7. 2017

Boli vydané tieto nové verzie:

  • 17.01.10 konzervatívna,
  • 17:03.15 progresívna.

Do oboch verzií bolo implementované dočasné riešenie, ktoré čiastočne odstraňuje spomalenie štartu systému ABRA Gen, ku ktorému dochádza v dôsledku zásadných zmien zavedených v rámci Windows Creator Update v načítání dynamicky i staticky linkovaných knihovien. Viac viď Upozornenie ku update.

Podrobný popis všetkých zmien oboch verzií nájdete na Zákaznickom portáli, odkiaľ si software stiahnete pre vlastné použitie.