ABRA vie pracovať so všetkými dátami v súlade s GDPR

13. 1. 2022
Ochrana dát a GDPR v podnikovom systéme
Od 1. januára 2022 nadobudne platnosť novela zákona o elektronických komunikáciách, ktorá okrem iného prináša pre prevádzkovateľov webov povinnosť ukladať cookies iba s aktívnym súhlasom návštevníkov. Novela tak upresňuje európske nariadenie GDRP, ktoré sa na cookies pozerá ako na nástroj remarketingu a vyžaduje, aby firmy zbierali a uchovávali súhlasy návštevníkov webu podľa presných pravidiel.

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do prehliadača každého používateľa počas jeho surfovania po internetových stránkach. Prevádzkovatelia webov potom majú vďaka dátam nazbieraným z cookies presné informácie o správaní návštevníkov. Existuje niekoľko typov cookies, ktoré rozlišujeme podľa toho, s akým typom dát pracujú. Funkčné cookies majú na starosti základné funkcie webu a sú pre jeho fungovanie nevyhnutné, o nich stačí od januára návštevníkov iba informovať. Marketingové cookies sa využívajú na lepšie zacielenie reklám, analytické cookies vám umožňujú sledovať návštevy vašich webových stránok a preferenčné zase pomáhajú nastaviť správanie stránok podľa preferencie daného užívateľa. A práve pri všetkých týchto typoch cookies je od 1.1.2022 nutné od každého návštevníka získať aktívny súhlas</strong.

Ako cookies vyriešiť čo najrýchlejšie?

Súhlas s ukladaním cookies je nutné od návštevníkov získať prostredníctvom špeciálnej lišty, ktorá vyskočí pri návšteve webu. Jej obsah a funkcie musia byť v súlade s pravidlami GDPR. Pre najľahšie nasadenie je vhodné zvoliť jeden z nasledujúcich variantov:
  • Pre firemné stránky využite ponúkané hotové riešenie pre váš publikačný systém webu, najlepšie vo forme plug-inu.
  • V prípade e-shopu je vhodné obrátiť sa na dodávateľa webového riešenia, ktorý má riešenie väčšinou pripravené a pomôže vám s rýchlym nasadením.
  • Používatelia ABRA E-shopu môžu využiť naše pripravené riešenie, s ktorého nasadením vám pomôžu naši odborníci z ABRA E-commerce Centra.

Čo s dátami ďalej?

Všetky osobné údaje je nutné uchovávať a ďalej s nimi nakladať podľa pravidiel GDPR. Najlepšie je s týmito dátami pracovať na jednom mieste v informačnom systéme, ktorý GDPR plne podporuje. Informačné systémy ABRA chráni dáta podľa GDPR. ABRA Software tak poskytuje účinný nástroj, ktorý vám pomôže nakladať s osobnými údajmi v súlade s GDPR. Získate:
  • Ochrana akejkoľvek položky v systéme.
  • Šifrovaná komunikácia.
  • Prístup len oprávneným používateľom.
  • Ukladanie súhlasov a sledovanie ich platnosti.
  • Logovanie spracovania dát.
  • Nástroje pre výpis, export či výmaz dát.

Potrebujete vo firme nakladať s citlivými dátami v súlade s GDPR? Kontaktujte nás, spoločne nájdeme riešenie.

Please select a valid form