ABRA vie Unicode

3. 6. 2016

Tip pre pokročilých užívateľov.

V poslednej progresívnej verzii máte k dispozícii Unicode. Podpora tohto kódovania vám umožní použiť znaky akéhokoľvek cudzieho jazyka v definovateľných položkách typu Unicode znaky.

Chcete si použitie Unicode vyskúšať?

Nikdy neskúšajte cvičné postupy na produkčnej verzii s ostrými dátami. Vždy použite demoverziu systému!

Poďme si krok za krokom predviesť, ako na to.

1. Otvorte agendu Nástroje prispôsobenia a v nej Definovateľné položky.
2. Vyberieme objekt, napr. Firma a vytvoríme na ňom Nový záznam (F2).
3. Zadáme Názov položky a Popis položky, zaškrtneme Extra a vyberieme dátový typ položky Unicode znaky. Záznam uložíme.

Definícia položky

4. Prejdeme do Adresára a vyberieme miesto, kde chceme novú položku zobraziť a editovať. Voliť môžeme z Variantných formulárov a Definovateľných Editace variantního formulářeformulárov. V našom ukážkovom prípade vyberieme záložku Ďalšie údaje, ktorá patrí pod Variantné formuláre.

Editácia variantného formuláre

5. Stlačením pravého tlačidla zobrazíme menu a vyberieme Upraviť vstupný variantný formulár. Ak nemáte túto ponuku k dispozícii, nemáte ako užívateľ dostatočné oprávnenie.
6. Opäť po stlačení pravého tlačidla vyberieme Užívateľské položky pridať/odobrať.

Pridanie definovateľné položky

7. Označíme položku Cudzí názov a presunieme ju z poľa Užívateľské položky k dispozícii (ešte nepoužité) do Vybrané užívateľské položky a zmenu potvrdíme tlačidlom OK.

Výber položiek

8. Z menu pravého tlačidla uložíme záznam voľbou Uložiť ako globálny.
9. A sme vo finále. V tejto fáze odporúčame zavrieť Adresár a znovu ho spustiť.

Potom ísť na záložku Ďalšie údaje a v režime opravy (F4) Vložiť Cudzí názov v ľubovoľnom jazyku.
Napríklad takto vyzerá v japončine "ahoj".Vloženie cudzieho názvu