Aj stroje potrebujú pevné riadenie. ABRA Software na MSV 2019

26. 9. 2019
Model rozumnej továrne na MSV 2019
Automatizácia je v súvislosti s Priemyslom 4.0 asi najčastejšie skloňovaným pojmom. Aby bolo možné čiastkové úkony či celé súbory činností prenechať bez starostí strojom a zariadeniam, je potreba mať po ruke kvalitný nástroj, ktorý bude vedieť pracovať s dátami a zvládne každý krok spoľahlivo riadiť. Tu prichádza ku slovu nevyhnutná súčasť každého automatizovaného procesu – kvalitný informačný systém.

Digitálna továreň 2.0 ako hlavná téma MSV 2019

Medzinárodný strojárenský veľtrh v tomto ročníku priblíži odbornej verejnosti, čo konkrétne si predstaviť pod pojmom Priemysel 4.0 a ako v praxi využívať vyspelú automatizáciu. Špeciálna expozícia v pavilóne A1 s názvom Digitálna továreň umožní záujemcom spoznať princípy pokročilej digitalizácie výroby aj jednotlivé výrobky, nástroje a riešenia prostredníctvom prezentácií vystavovateľov. Svoj model šikovne riadenej továrne na MSV 2019 privezie ukázať spoločnosť ABRA Software. Na interaktívnom modely bude demonštrovať riadenie a automatizáciu výroby aj kompletáciu od objednania zákazníka, cez výrobu až po expedíciu. Chytrá továreň ABRA Factory Lab automaticky vyskladňuje materiál do výroby a objednáva chýbajúci materiál u dodávateľov, pracuje s modelom polohovaného skladu na príjme materiálu aj na výdaji hotového výrobku. Celý proces je automatizovaný taktiež po formálnej stránke, teda v oblasti práce s dokladmi – od objednávky až po fakturáciu.

Konferencia Digitálna továreň 2.0

V rámci veľtrhu MSV 2019 sa bude v stredu 9. októbra konať celodenná konferencia Digitálna továreň 2.0. Konferencia nadväzuje na interaktívnu výstavu a ústami odborníkov predstaví najefektívnejšie nástroje a postupy v realizácii Priemyslu 4.0. Na konferencii vystúpi taktiež zakladateľ a predseda predstavenstva ABRA Software Jaroslav Řasa: "V mnohých firmách sa už plne aplikuje automatizácia a časť ľudskej práce postupne nahradzujú roboti. V inovatívnych firmách využívajú výhod aditívnej výroby a nové výrobky určite už nevznikajú na papieri. Čo však mnoho firmám chýba, je úplne digitálne prepojenie jednotlivých článkov výrobného procesu a najmä obojstranný tok informácií do výroby a z nej. Práve v oblasti digitalizácie môžu moderné informačné systémy, okrem vlastného riadenia, ponúknuť aj podporu pre rýchle spracovanie dopytu zákazníka. Systém uľahčí modifikáciu výrobku či výrobného procesu podľa zákazníckej preferencie a odovzdanie špecifických inštrukcií do výroby. V komplexnom informačnom systéme od úplného počiatku vzniká digitálny otlačok každého výrobku a využitím technológií IoT je možné zaznamenať konkrétne výrobné parametre a stav celého výrobného procesu. Vďaka vernému digitálnemu obrazu všetkých procesov môžu firmy optimalizovať svoje procesy a zvyšovať svoju produktivitu."