AKCIA: Analýza kľúčových firemných procesov zadarmo

30. 5. 2017

Neprebiehajú bežné pracovné procesy vo Vašej firme optimálne? Cítite rezervy v rýchlosti vybavovania bežnej dennej agendy? Ponúkame Vám zadarmo jednodňovú reanalýzu kľúčových firemných procesov, ktorá odhalí možnosti, ako chod firmy zautomatizovať a zjednodušiť.

Bezplatne Vám ponúkame jednodňovú prácu nášho konzultanta, hradíte iba výjazd analytika podľa cenníka. Stačí si pripraviť firemné procesy, ktoré Vás najviac trápia, a zoznámiť s nimi konzultanta, ktorý analyzuje situáciu a navrhne ich optimalizáciu. Výstupom bude návrh reimplementácie procesov vrátane jej ceny. Reanalýza kľúčových procesov je najvhodnejšia pre firmy, ktoré pracujú v ABRA Gen aspoň päť rokov.

Pokiaľ o akciu máte záujem, kontaktujte prosím svojho obchodníka.

Podmienky akcie:

Akcia je časovo obmedzená do 30. 8. 2017.

Akcia nie je nárokovateľná a je limitovaná voľnými pracovnými kapacitami ABRA Software s.r.o.

Akcia sa týka priamych zákazníkov ABRA Software s.r.o. nie však zákazníkov partnerov ABRA Software s.r.o.