Ako automaticky vytvoriť požiadavky na objednávky

30. 1. 2019
Potrebujete rýchlo a bez chýb vystaviť objednávky na chýbajúci tovar v sklade? Informačný systém ABRA Gen má niekoľko možností, ako vyhľadať skladové položky, ktoré nemáte v sklade v dostatočnom množstve a následne vám umožní ich objednať. Najjednoduchšou variantou sú Požiadavky na objednávky vydané, ktoré slúžia k zhromažďovaniu požiadaviek na objenanie jednotlivých skladových položiek pre každý sklad. Požiadavky na objednanie tovaru je možné zadávať ručne. Prístup do tejto agendy je možné  dať prakticky všetkým používateľom systému, ktorí môžu do jedného miesta systému zhromažďovať požadavky na nákup, ktoré následne oprávnený zamestnanec buď zmaže alebo prevedie na reálnu objednávku. Príklad ručne vytvorenej požiadavky:
Obr 01: Ručne vytvorená požiadavka na objednávku
Obr 01: Ručne vytvorená požiadavka na objednávku
Aby nebolo nutné doplňovať predajný sklad po jednotlivých položkách ručne, je možné si prácu zjednodušiť pomocou „Sprievodcu tvorbou požiadaviek“, ktorý vám pomôže vygenerovať požiadavky automaticky na základe mnohých kritérií. V Agende Požiadavky na objednávky vydané stlačte tlačidlo sprievodca.
Obr 02: Tlačidlo sprievodca tvorbou požiadaviek
Obr 02: Tlačidlo sprievodca tvorbou požiadaviek
Prvý krok po stlačení je voľba nastavení:
Obr 03: Použiť výchozie nastavenie požiadavky
Obr 03: Použiť výchozie nastavenie požiadavky
Ak sprievodcu používate prvý krát, nebude mať zatiaľ preddefinované Vlastné nastavenia. V niekoľkých nasledujúcich krokoch si ho vytvoríte a do budúcna uložíte. Teraz preto použijete voľbu „Použiť východzie nastavenie“ a stlačíte „Ďalej“.
Obr 04: Výber skladu a skladových kariet
Obr 04: Výber skladu a skladových kariet
Klikom na „…“ tlačidlo vyberte sklad, pre ktorý objednávku pripravujeme – pre prvé zoznámenie odporúčame len jeden sklad. Klikom na druhom tlačidle vyberte Skladové karty. Skladové karty môžete označiť ručne klávesoom Insert, alebo hromadne, napríklad pre karty typu tovar:
Obr 05: Hromadné označenie kariet
Obr 05: Hromadné označenie kariet
POZOR: Nezabudnite, že potrebujete „Zobrazovať všetky karty“ a nielen karty s kladným stavom, preto že aj úplne vypredanú položku potrebujete objednať. Pri tejto voľbe nemá zmysel v tomto kroku riešiť sklad. Ten máte už určený v sprievodcovi v predchádzajúcom kroku. Teraz prichádza na rad najzložitejší dialóg, kde sú zobrazené voľby závislé na nastavení ostatných prepínačov.
Obr 06: Kritéria nastavenia stavu
Obr 06: Kritéria nastavenia stavu
Jednotlivé voľby odporúčame preskúšať a uvedomiť si, čo znamenajú. Napríklad zaškrtnutie voľby „Brať do úvahy objednávky vydané“ otvorte celý blok volieb – Obmedzenie objednávok vydaných. Číslo 100% určuje, aká časť hodnoty cieľového stavu má býť dosiahnutá. POZOR: Aby vám ABRA Gen mohla ponúknuť správne množstvá, je veľmi dôležité, aby ste mali otvorené objednávky vydané, kde naozaj očakáváte dodávku tovaru, a do objednávok prijatých nezahrňovali len nezáväzné ponuky. Používajte preto na hlavičkách voľby:
Obr 07: Dôležité voľby objednávok
Obr 07: Dôležité voľby objednávok
A majte ich v aktuálnom stave! Teraz prejdite do ďalšieho kroku sprievodcu a vyberte algoritmus pre voľbu budúceho dodávateľa a požadovaný termín dodania.
Obr 08: Voľba dodavateľa a termínu dodania
Obr 08: Voľba dodavateľa a termínu dodania
V nasledujúcom kroku si môžete vami nastavené voľby uložiť.
Obr 09: Uloženie používateľského nastavenia
Obr 09: Uloženie používateľského nastavenia
Po voľbe „Dokončiť“ vám systém v prípade splnenia limitných podmienok vygeneruje požadavky na objednávky vydané. Ak máte na skladových kartách doplnených dodávateľov, môžete požiadavky označit a stlačením voľby „Objednávky“ vytvoríte objednávky vydané pre jednotlivých dodávateľov.
Obr 10: Vytvorenie objednávok vydaných
Obr 10: Vytvorenie objednávok vydaných
Po potvrdení vzniknú objednávky vydané pre jednotlivých dodávateľov. Pre kontrolu si ich môžete zobraziť v agende Objednávok vydaných. Najjednoduchšie obmezenie je dátum vytvorenia dnes a do poľa Vytvoril zadajte seba.
Obr 11: Obmedzenie objednávok vydaných
Obr 11: Obmedzenie objednávok vydaných
Okrem tohto jednoduchého sprievodcu ABRA Gen disponuje aj modulom SCM, ktorý vie podstatne viac možností a je používateľsky prispôsobiteľný. Modul SCM vie napr. objednávať podľa kusovníkov aj materiál do výroby a má rad ďalších vlastností. S tvorbou požiadaviek na objednávky vás podrobne zoznámi webinár Objednávky vydané. Podrobnosti o module SCM naopak webinár nazvaný SCM – Bilancie, Vývoj, Pokrytie dokladu. Sledujte aktuálne termíny všetkých školení a webinárov.