Ako čítať v dátach
1. diel: Prečo sledovať tri ukazovatele naraz

20. 12. 2020
Ako čítať v e firemných dátach pomocou business intelligence
Pretože je kľúčové správne vyhodnocovať dáta, pripravili sme pre vás sadu manažerských reportov, vďaka ktorým získate prehľadne tie najdôležitejšie informácie o aktuálnom stave firmy. Ako sa v jednotlivých grafoch zorientovať a čo by ste z nich mali vyčítať? Krátky seriál tipov vám ukáže práve možné spôsoby, akými je možné naše grafy čítať. Ich snahou je totiž nie len zobraziť aktuálny stav sledovanej veličiny, ale priniesť aj podklad pre identifikáciu problémov čo najskôr (ideálne skôr, než nastanú), v súvislostiach alebo tiež v rámci dlhodobého pohľadu. V dnešnom príspevku sa pozrieme na prípad, kedy je užitočné sledovať tri ukazovatele spoločne v jednom grafe.

Prečo čítať tri veličiny „naraz“?

Hovorí sa, že menej je niekedy viac. Tak prečo hneď tri veličiny v jednom grafe naraz? Pretože sa tiež hovorí, že jeden obrázok nahradí tisíc slov, ale predovšetkým preto, že chceme zdôrazniť pohľad na ekonomiku firmy celistvejší a dlhodobý (pochopiteľne sa jedná iba o jeden z mnohých pohľadov, ktoré sú dôležité pre komplexný obraz hospodárenia firmy).
Sledovanie hospodárskeho výsledku, tržieb a personálnych výsledkov v jednom grafe
Sledovanie hospodárskeho výsledku, tržieb a personálnych výsledkov v jednom grafe
Ako dôležité sme zvolili veličiny: tržby (ako veličinu úspechu na trhu), personálne náklady (ako veličinu zaisťujúcu dané tržby, ale aj konkurencieschopnosti na trhu či len ako jeden z významných nákladov) a hospodársky výsledok (ako veličinu celkového efektu podnikania). Dané veličiny v dlhšom časovom horizonte sledujeme s cieľom odhaliť ich zmenu (rast). Pokiaľ totiž tržby rastú menším tempom než personálne náklady, ktoré tržby zaisťujú, začína efektivita pracovného výkonu zrejme klesať. Inými slovami náklady začínajú ukrajovať z tržieb čím ďalej väčší podiel (ceteris paribus, napr. pri stále hrubej marži). Pokiaľ by sme boli spokojní s rastom tržieb aj personálnych nákladov, je potrebné sa pozrieť na zmenu hospodárskeho výsledku. Inými slovami na to, či sa úsilie dosiahnutia tržieb aj za adekvátne zmeny personálnych nákladov nevytráca niekde v nákladoch v rámci prevádzkovej réžie. Investičné projekty (marketingová kampaň, preškolenie zamestnancov pre zvýšenie kvalifikácie apod.) tento efekt mať môžu, vhodnejšie je preto sledovať ročné zmeny parametrov (trend) namiesto mesačných. Vzorový priebeh kriviek rastu tzv. „z ríše snov“ je zobrazený v modrom obdĺžniku – tržby rastú rýchlejšie než personálne náklady a zisk ešte viac. Pozn.: Grafy vždy posudzujte spolu s ďalšími reportami v širšom kontexte. V ďalších dieloch nášho seriálu si postupne rozoberieme vplyv tržieb a marže alebo čo nám hovorí počet ležiakov na sklade. Živé reporty si môžete prehliadnuť v našej online demoverzii ABRA BI.

Aké ukazovatele sú najdôležitejšie pre vás? Čo by ste potrebovali z grafov na prvý pohľad vidieť? Napíšte nám, náš tím Vizualizácie je pripravený vám pomôcť.

test (kroky) Mám záujem o predvedenie [post_title] SK