Ako dostať z controllingu a finančného riadenia maximum

13. 5. 2021
Controlling a finančné riadenie
Rozhodovať sa na základe faktov. Vedieť, aké informácie sú tie správne, ktoré požadovať, v akej forme, ako často a v akom množstve. A stojí to vôbec za to? S tým všetkým vám dokáže poradiť kvalitný controlling a finančné riadenie. Práve oblasť controllingu a finančného riadenia je nesmierne dôležitá pre efektívne riadenie každej firmy. Preto chceme využiť naše bohaté skúsenosti získané v rôznych odvetviach a spojiť tak odbornú metodológiu s praxou. Na každú firmu sa pozeráme jej očami, zvnútra preskúmame možné problémy a poskladáme pre ňu dynamický tím šitý na mieru jej aktuálnym potrebám. Na rozdiel od veľkých audítorských firiem vhodné riešenie nielen navrhneme, ale i realizujeme. Pozrite sa na zostrih workshopu, kde sme podrobne rozobrali oblasť controllingu a finančného riadenia (v ČJ): Videozáznam na tému Controlling

Prečo chcieť informácie na jednom mieste

Kľúčovú rolu v controllingu a vo finančnom riadení hrajú informácie, ktoré sú nevyhnutné ako podpora pre váš core biznis, a tým pomáhajú lepšie sa rozhodovať. V reálnom svete sú informácie rozdrobené po celej firme. Časť napríklad zostáva v nákupnom oddelení, s inými pracuje vedúci skladu, niektoré informácie sa skrývajú vo výrobe, finančné sa sumarizujú v účtovníctve. Úlohou controllingu by mala byť schopnosť všetky tieto čriepky poskladať dohromady, doplniť ďalšími dátami či informáciami, a nakoniec všetko preložiť do zrozumiteľného jazyka pre potreby managementu.

Prečo zladiť účtovníctvo s controllingom

Kľúčovým zdrojom finančných dát je účtovníctvo, ktoré vo svojej podstate slúži hlavne pre naplnenie zákonných povinností. Napriek tomu sú účtovníctvo a controlling dva oddelené svety, ich zladenie má zmysel. Málokedy však stačí doplniť primárne účtovanie o väčší detail – účel/stredisko, projekt a ďalšie – alebo len zjemniť účtovnú osnovu. Žiadúce býva prepojiť dáta s podkladmi z iných systémov do jednej systematickej dátovej základne. Následne správnou metodológiou vytvoriť dátový model, z neho následne analýzy, reporty a podklady pre rozhodovanie. Dokonca sa je možné sa odpútať od onoho „má dať – dal“ úplne a venovať sa manažérskemu účtovníctvu naplno. Znie to ako hudba budúcnosti, s nami však riešiteľná už dnes.

Prečo controlling outsourcovať

Celú radu bežných činností z oblasti controllingu je možné následne s využitím software efektívne automatizovať. Či už to je príprava pravidelného reportingu, rozosielanie dát, pravidelné podklady na poradu alebo napríklad i nutný zber dát z primárnych dokladov. Tieto činnosti už dnes nepovažujeme ani za podporné, sú proste stratou času a energie. Stoja zbytočné peniaze, generujú chybovosť, každého vo finále nudia. Oproti tomu unikátne alebo veľmi odborné potreby ako sú expanzia, návratnosť investícií, zamýšľané akvizície firiem a ďalšie sa vyskytujú vo firmách nepravidelne. Podobne ako nie je nutné držať na dennej báze vo firme právnika, pokiaľ potrebujete len raz za čas pripraviť nové zmluvy, je výhodné spoľahnúť sa v oblasti controllingu na svojho odborného partnera práve vtedy, keď ho potrebujete.

Prečo s naším tímom

V ABRA Software sa controllingu a finančnému riadeniu venuje celý tím odborníkov a špecialistov na rôzne oblasti. A to nielen tých priamo spojených s financiami, ale dokážeme pracovať s informáciami z výroby, skladov, personalistiky a ďalších oblastí celej firmy. Výhodou je, že každej firme sa venujeme individuálne a poskladáme pre ňu dynamický tím šitý na mieru jej aktuálnym potrebám. Ako obľúbené vítajú naši zákazníci pravidelné e-stretnutia, kde v krátkom rozhovore vypichneme len zásadné správy – napr. odchýlky od plnenia plánu, zhoršený stav pohľadávok, zákaznícku spokojnosť a ďalšie. S nami tak nehrozí zahltenie informáciami o stave vašej firmy, ale riešime s vami veci, kde má controlling spozornieť. Za zaujímavé považujeme i výpomoc v podobe personálneho výpadku vo firme (PN, odchody z firmy, materská dovolenka a ďalšie), kedy i takúto situáciu dokážeme outsourcovane zastrešiť alebo váš interný tím na určitú dobu doplniť (napr. projekty). Pohybujeme sa v praxi rôznych firiem a už 30 rokov zberáme cenné skúsenosti po boku našich zákazníkov, ktorým v rôznorodých situáciách zabezpečujeme riešenia na mieru. Skúsenosti z rôznych odvetví, od malých až po veľké spoločnosti, od start-upov až po firmy, ktoré sa rozhodli pre radikálnu vnútornú zmenu. Teraz chceme naše komplexné skúsenosti, odbornosť a nasadenie spojiť dohromady a ponúknuť ich vám, aby ste ich mohli využívať vo svojej firme.

Zaujíma vás, ako môžeme konkrétne pomôcť vašej firme v oblasti controllingu a finančného riadenia?

Poďme sa stretnúť napríklad len na spolčenej káve a zistiť, ako sa ešte lepšie pozerať na všetky firemné informácie. Kontaktujte nás.
test (kroky) Mám záujem o predvedenie [post_title] SK