Ako efektívne riadiť skladové procesy a prácu skladníkov

14. 3. 2019
Ako pracovať v sklade efektívne
Na nákup tovaru od dodávateľov nadväzuje komplexné práce v sklade. Ako zaistiť rýchly príjem tovaru? Ako získať prehľad o tom, kde sa práve daný tovar nachádza? Ako skladníkom riadiť prácu na príjme a výdaji, tak aby bola čo najefektívnejšia? Prichystali sme pre vás niekoľko užitočných tipov.

Procesné riadenie

K nastaveniu efektívneho workflow v sklade využijete nové procesné riadenie nad skladovými dokladmi. Vďaka nemu môžete vytvoriť skladový doklad tak, aby sa tovar po vytvorení príjemky či dodacieho listu ihneď nenaskladnilo, popr. nevyskladnilo, ale aby doklad slúžil k efektívnemu riadeniu príjmu a výdaju. Procesné riadenie sa v ABRA Gen nastavuje pomocou agend zo skupiny Workflow – Procesné stavy a Prechody medzi procesnými stavmi. Správne nastavenie workflow vychádza zo štyroch systémových stavov – plánované, v príprave, vybavené a storno. Jednotlivé stavy a prechody medzi nimi je možné ľubovoľne nastaviť podľa konkrétnej potreby vašej firmy. Vždy tak môžete mať prehľad napr. o tom, či skladník už začal tovar vydávať a kedy si ho zákazník alebo dopravca skutočne prevzal. Pokiaľ zapnete procesné riadenie nad skladovými dokladmi, ABRA Gen začne zobrazovať stavy na skladových kartách v troch stĺpcoch – dostupné množstvo, vo výdaji, v príjme. Detailnému využitiu a nastaveniu procesného riadenia sa podrobne venuje naše výukové video.

Príjem na sklad

Proces riadenia skladu v ABRA Gen
Samotný príjem na sklad vychádza z objednávky vydanej, z ktorej je nutné vytvoriť príjemku. K tomu slúži Sprievodca tvorbou dokladov, ktorý definuje dôležité väzby medzi dokladmi. Vďaka sprievodcovi zaistíte potrebnú previazanosť dokladov, napr. objednávku vydanú s konkrétnou príjemkou.
TIP: V sprievodcovi máte novo možnosť zaškrtnúť voľbu Neuzavrieť novo otvorenú agendu, vďaka nej zostane agenda nového dokladu otvorená a vy s ňou môžete naďalej pracovať. Napríklad doklad vytlačiť alebo mu zmeniť stav. Novo vytvorená príjemka je nastavená do počiatočného stavu podľa východiskového pravidla prechodu medzi stavmi, ktoré ste nadefinovali v agende Prechody medzi stavmi. Ďalej je možné na doklade nastaviť zodpovednú rolu a osobu. Tým určíte skladníka, ktorý sa o doklad bude starať a v priebehu práce zaktualizovať stav podľa skutočného priebehu naskladnenia/vyskladnenia.
Nastavenie zodpovednej roly a osoby na príjemke
Príjemka na skald
TIP: Systém môže automaticky priradiť k dokladu aktuálne prihláseného skladníka a tým určiť, že je za neho zodpovedný. Pre efektívne riadenie práce skladníkov odporúčame vytvárať fronty dokladov pre príjem a výdaj. Napr. na výdaji pripravte dopredu dodacie listy, zadajte im stav „k vychystaniu“ a skladníci potom v príslušnej agende ihneď vidia, ktorý tovar majú v konkrétny deň chystať. Skladník môže pracovať online priamo v sklade, a to vďaka mobilnému skladovému terminálu. Aktuálnu frontu príjmov a výdajov skladníci vidia na displeji zariadenia. Skladník výberom dokladu zaháji naskladňovanie alebo vyskladňovanie. Načítaním čiarového kódu príslušného tovaru skladník jednoducho odbavuje jednotlivé riadky dokladu. ABRA Gen v dokladoch sleduje nielen aktuálny stav, ale taktiež dĺžku jeho trvania. Veľmi jednoducho tak môžete získať napr. štatistiku, ako dlho skladníkom trvá, než si odoberú dodací list a dobu, než tovar fyzicky vyvezú zo skladu. Skladníci môžu sledovať taktiež počet skladových riadkov a ďalšie údaje, ako je hmotnosť a objem. Nutným predpokladom je dôsledná evidencia všetkých jednotiek na skladových kartách.
Vyplňujte všetky jednotky na skladových kartách
Jednotky na skladových kartách

Evidencia tovaru na pozíciách – polohované sklady

Pokiaľ chcete, aby systém skladníkov naviedol na konkrétne umiestnenie, kam majú pre tovar ísť, je nutné začať používať tzv. Polohované sklady. Polohovaním v ABRA Gen nazývame evidenciu tovaru na presných pozíciách v sklade. Prvým krokom k zavedeniu skladových pozícií je ich evidencia. K vytvoreniu kódov pozícií slúži sprievodca Hromadným generovaním skladových pozícií, ktorý vygeneruje kód zložený typicky z údajov o sektore, regáli, poschodí, miestu apod. Generovanie kódov pozícií v sklade TIP: K pozíciám odporúčame zadávať príslušné rozmery a maximálnu nosnosť. Za predpokladu vyplnenej hmotnosti a objemu na skladových kartách dokáže systém automaticky zaplňovať voľné pozície v sklade. Po nastavení pozícií a zapnutí používania polohovania na sklade umožní systém vykonávať na skladových dokladoch polohovanie. Po uložení dokladu sa potom spustí sprievodca naskladnenia do pozícií. Prácu s pozíciami vám významne urýchli funkcia automatického polohovania, ktorá podľa zvolenej stratégie navrhne skladníkovi optimálne umiestnenie tovaru.
Automatické naskladnenie do pozícií na príjemke
Naskladnenie do pozícií
V systéme sú k dispozícii dve základné stratégie pre naskladňovanie:
  • Pozície s jedným tovarom hľadá pozíciu, kde je už tovar umiestnený.
  • Dostupnosť pozícií naskladňuje do voľných pozícií s najlepšou dostupnosťou.
TIP: Výber pozície podľa východiskovej stratégie je možné v rámci individuálnej úpravy na mieru zákazníkovi pripraviť tak, že sa automaticky vykoná ihneď po vytvorení príjemky z objednávky. Skladník potom rovno umiestni tovar na požadovanú pozíciu. Nastaviť je taktiež možné rôzne vychystávacie pozície, pokiaľ pracujete so zrýchleným procesom v sklade. Skladník má možnosť navrhnutú pozíciu ručne zmeniť, čo je vhodné najmä pri naskladňovaní priamo v sklade pomocou mobilnej čítačky. Pokiaľ skladník zistí, že daná pozícia je poškodená alebo ju blokuje nejaká prekážka, jednoducho načítaním čiarového kódu vyberie novú pozíciu. V agende Obsahy skladových pozícií ihneď vidíte, aký tovar na danej pozícii leží. K vybranému tovaru je možné naopak zobraziť všetky pozície, na ktorých sa nachádza. Vidíte tu taktiež aktuálne vyskladňovaný či naskladňovaný tovar.
Agenda Skladové pozice
Obsahy skladových pozícií
Celý proces obdobne funguje aj na výdaji. Líši sa len v zvolenej stratégii vyskladnenia. Tu sú najčastejšie používané stratégie:
  • Najstaršie zásoby; vyskladňujú zásoby podľa dátumu naskladnenia
  • Uvoľnenie pozícií prednostne; uvoľňuje obsadené pozície s najmenším počtom kusov
  • Z minima pozícií; ponúka skladníkovi umiestnenia, kde je dostatok tovaru
TIP: Konzultant môže zákazníkom nastaviť aj vhodnú kombináciu jednotlivých stratégií podľa individuálnych požiadavkou. Pri vyskladňovaní je taktiež možné zhlukovať jednotlivé položky, aby skladník nemusel drobný tovar expedovať jednotlivo.