Ako na doplňovanie voľných riadkov do dobropisov

8. 11. 2020
Do Dobropisu vydanej faktúry môžete po novom vkladať voľné riadky, ktoré nemajú väzbu na riadky zdrojového dokladu (faktúry vydanej). Vďaka tomuto vylepšeniu možno elegantne dofaktúrovať ďalšie náklady spojené s vrátením tovaru (napr. dopravu späť k dodávateľovi, pokiaľ náklady na dopravu hradí odberateľ) bez nutnosti vystavovať samostatnú faktúru. Funkcionalita je dostupná vo verzii ABRA Gen 20.1 a vyššej.

Ako na to?

Funkcionalitu je najskôr potrebné aktivovať. V agende Firemné údaje, na záložke Parametre, v kategórii Všeobecné nastavenia nastavte parameter Umožniť do Dobropisu faktúry vydanej pridávať riadky bez väzby na faktúru na hodnotu Áno.
Obr. 1: Nastavenie možnosti pridávať riadky bez väzby na faktúru
Obr. 1: Nastavenie možnosti pridávať riadky bez väzby na faktúru
Po tejto zmene nastavenia sa v agende Dobropisy faktúr vydaných na subzáložke Detail→ Obsah v lište navigátorov sprístupní nové tlačidlá Vložiť a Pridať, ktoré umožňujú do dobropisov vkladať voľné riadky. Voľné riadky môžu byť typu 0 (text), 1 (text s čiastkou) alebo 2 (text s počtom a čiastkou). Skladové riadky nie sú podporované. Čiastka sa zadáva zápornou hodnotou, pretože znižuje celkovú hodnotu dobropisu.
Obr. 2: Vloženie riadkov do dobropisu
Obr. 2: Vloženie riadkov do dobropisu
Uvedená funkcionalita neovplyvňuje mechanizmus vzájomného čerpania dokladov – riadky dobropisov aj naďalej čerpajú obsah riadkov obsiahnutých vo faktúrach, voľné riadky sú do dobropisov doplnené „naviac“. Voľné riadky je možné dodatočne opravovať (čiastky aj počty), pokiaľ nie sú príslušné doklady uzatvorené uzávierkou fakturácie.