Tipy a triky

Ako na hromadné oslovovanie klientov

27. 11. 2017
Tipy a triky pre informačný systém ABRA Gen

Pri plánovaní marketingových aktivít je dôležité vedieť osloviť vybrané skupiny zákazníkov podľa určitých kritérií. V ABRA Gen je možné skupiny definovať niekoľkými spôsobmi. V tomto tipe Vám ukážeme, ako určiť skupinu zákazníkov podľa výšky obratu, alebo podľa toho, či si v aktuálnom roku zakúpili konkrétny výrobok. Tip predpokladá, že Vaše fiškálne obdobie zodpovedá kalendárnemu roku.

Skúsime si teda pripraviť dve kampane:

  1. Osloviť zákazníkov, ktorí u nás nakúpili tovar aspoň v hodnote 4.000, - a nekúpili si televízor - tím zašleme prianie do Nového roka.
  2. Osloviť zákazníkov, ktorí u nás nakúpili tovar aspoň hodnote 4.000, - a zároveň si u nás v poslednom roku kúpili aj televízor - tím zašleme okrem priania ako poďakovanie aj handričku na čistenie obrazovky.

Najprv musíme v adresári nájsť a označiť zákazníkov, ktorí v poslednom roku nakúpili tovar aspoň za 4.000, -. Môžeme síce použiť report Obraty odberateľov z agendy Reporty predaja, ale potom by bolo potrebné ručné označovanie záznamov v adresári.

Jednoduchšie bude otvoriť adresár firiem, stlačiť tlačidlo Filtrovať a vybrať zákazníkov podľa „Obraty vo fiškálnom roku ... “ - variant zvoľte podľa svojich konkrétnych podmienok. Častejšie bude pravdepodobne podľa prvotných dokladov.

(Obr. 01)

POZOR: Môže sa stať, že ABRA Gen nenájde žiadny záznam, aj keď bezpečne viete, že máte klientov, ktorí u Vás majú väčší obrat. Je to preto, že nemáte prepočítané kategorizačné údaje na spoločnosti. V niektorom z budúcich tipov sa zameriame na to, ako zariadiť, aby sa prepočet vykonával automaticky.

Teraz použite ručný prepočet - tento jednoduchý spôsob pri veľkom počte zákazníkov a dokladov môže trvať dlho, preto ho môžete spustiť pri poludňajšej prestávke, alebo po odchode z práce a nechať pracovať počítač cez noc.

Časový odhad dĺžky prepočtu získate tak, že označíte klávesou Insert v adresári firiem napríklad 10 firiem (tí z Vás, ktorí máte nastavenú automatickú aktualizáciu kategorizačných údajov, tento krok prosím preskočte):

(Obr. 02)

Po stlačení prebehne prepočet. Následne, keď máte časový odhad a chcete začať ostrý prepočet, označte všetky spoločnosti v adresári klávesou Ctrl + A, alebo stlačte pravé tlačidlo myši a označte všetky záznamy:

(Obr. 03)

Po označení všetkých záznamov opäť stlačte tlačidlo "Aktualizovať kat.". Po prepočte sú dáta aktuálne a môžete vyfiltrovať firmy postupom podľa obrázku Obr. 01.

Teraz by ste mali mať vyfiltrované firmy, ktoré u Vás za posledné účtovné obdobie minuli 4.000, - alebo viac.

Ďalej potrebujete zistiť, ktorí zákazníci z tejto množiny si kúpili televízor.

Najprv označte všetky spoločnosti, ktoré ste obmedzením získali (Ctrl + A) - viď Obr. 02. Následne označené firmy vložte do ABRA schránky:

(Obr. 04)

Otvorte agendu Dodacie listy (tým zaistíte výber firiem, ktoré platili cez faktúru, taktiež v hotovosti cez pokladňu). Zatiaľ ponechajte označené firmy v adresári - ešte sa k nim vrátime.

V agende dodacích listov zrušte obmedzenie dátumu vystavenia dokladu a nastavte obmedzenie aktuálny kalendárny rok a v poli firma kliknite na šípku:

(Obr 05)

Zvoľte voľbu Vložiť z ABRA schránky (prepísať). Ďalej zvolte pole Riadky, označte "Rozšíriť o doklady bez riadkov", zaškrtnite "Skladové karty" a označte klávesou Insert všetky karty, ktoré predstavujú "Televízor ...":

(Obr. 06)

Potvrďte OK a dajte "Získať záznamy" - v zozname sú dodacie listy spoločností, ktoré v aktuálnom roku minuli 4.000, - a viac a zároveň kúpili aspoň jeden televízor.

Opäť označte všetky záznamy (Ctrl + A), stlačte pravé tlačidlo myši a vyberte "Uložiť záznamy do ABRA schránky".

(Obr. 07)

Zobrazí sa dialóg:

(Obr. 08)

Keď zvolíme prvú voľbu, odstránime "staré" záznamy z ABRA schránky a vložíme spoločnosti, ktoré minuli 4.000, - a viac a zároveň kúpili televízor.

Poslednou voľbou zostanú v ABRA schránke firmy, ktoré si naopak televízor nekúpili. (Prostredná voľba v tomto prípade nemá zmysel, pretože v ABRA schránke firmy z tejto množiny už máme).

Zvoľte prvý variant a záznamy prepíšte.

Opäť stlačte pravé tlačidlo myši na zozname dodacích listov a zvoľte "Zobraziť info o obsahu ABRA schránky":

(Obr. 09)

Stlačte Zobraziť a následne sa otvorí Adresár firiem so zoznamom zákazníkov, ktorí minuli 4.000,- a viac a zároveň si kúpili Televízor. Záznamy môžete označiť klávesou Ctrl+A a vytlačiť napr. adresné štítky (tlačová zostava).

POZOR: musíte zvoliť variant Len označené záznamy, alebo Všetko bez záložky zoznam (bez občerstvenia), aby sa naozaj vytlačili len tie firmy, ktoré požadujete, a to aj napriek tomu, že pri veľkom počte firiem ABRA Gen môže odporúčať, že rýchlejšia je tlač s občerstvením.

(Obr. 10).

V prvom otvorenom Adresári firiem, kde máte označené všetky firmy s tržbou 4.000, - a viac, opäť stlačte pravé tlačidlo a zvoľte "Odznačiť podľa ABRA schránky".

(Obr. 11).

Záznamy, ktoré zostanú označené sú firmy, ktoré minuli 4.000, - a viac a nekúpili si televízor. Tím môžeme poslať e-mail.

Stlačte tlačidlo E-Mail.

(Obr. 12).

Pretože je označená viac ako jedna firma, ABRA Gen ponúkne voľbu odoslať ako skrytú kópiu, čo odporúčame.