Ako na jednoduché automatické úlohy bez programovania

27. 7. 2021
Uľahčite si práci a automatizujte jednoduché operácie. Ide to i bez nutnosti vývoja zložitých skriptov. Ukážeme vám, ako automatizovať niektoré jednoduché úlohy - akcie s použitím definície v konfiguračnom súbore „actions.cfg“. Princíp je veľmi jednoduchý. Stačí vytvoriť v obyčajnom poznámkovom bloku (Notepad.exe) textový súbor nazvaný „actions.cfg“, do neho vložiť požadovanú definíciu a súbor uložiť do rovnakého adresára servera, odkiaľ je spúšťaný informačný systém ABRA Gen (AbraGen.exe). Medzi možné automatické akcie patria:
  • export so spúšťaním externého programu
  • niekoľko tlačových zostáv súčasne
  • odoslanie e-mailu
  • odoslanie SMS
  • a ďalšie…
Podrobný návod nájdete v online nápovede.

Ukážka jednoduchej automatizácie – odoslania PDF tlačovej zostavy objednávky e-mailom

Vo Windows Prieskumníkovi alebo inom správcovi súborov vyhľadajte dokumentačný súbor „GenDoc.chm“, ktorý je súčasťou inštalácie ABRA Gen, a otvorte ho. Tu potrebujete zistiť „Pakovaný GUID“ agendy Objednávky prijatej, ktorá sa nachádza v module 0 „Jadro systému a skladové hospodárstvo“. Kliknite na Zoznam agend:
Obr. 01: Položka Zoznam agend v dokumentácii GenDoc.chm
Obr. 01: Položka Zoznam agend v dokumentácii GenDoc.chm
V zozname agend nájdete požadované Objednávky prijaté. Hľadať môžete i cez fulltextové hľadanie v záložke hľadať „Objednávky prijaté“, ale musíte vedieť, že hľadáte GUID pre agendu!
Obr. 02: Zobrazenie GUID Objednávky prijatej
Obr. 02: Zobrazenie GUID Objednávky prijatej
Následne potrebujete zistiť ID (vnútorný identifikátor) požadovanej tlačovej zostavy. To najľahšie spravíte tak, že priamo v ABRA Gen otvoríte agendu Objednávky prijaté, vyberiete ľubovoľnú objednávku a stlačíte F5-Tlač. V okamihu, kedy sa otvorí dialóg tlačových zostáv, kliknete na požadovanú zostavu a stlačíte klávesovú skratku Ctrl + I. Tým sa do schránky skopíruje požadované ID, v našom prípade „9700000001“. (Hot Key „Ctrl + I“ teraz funguje vo všetkých zoznamoch v ABRA Gen a dá sa použiť i pre zistenie ID dokladu.)
Obr 03: Označenie tlačovej zostavy a zistenie ID
Obr 03: Označenie tlačovej zostavy a zistenie ID
Teraz máte všetko potrebné a môžete vytvoriť súbor Actions.cfg.
Obr 04: Ukážka súboru Actions.cfg
Obr 04: Ukážka súboru Actions.cfg
Význam jednotlivých parametrov PrintFile, PrintMethod, Definition sú podrobne popísané v online nápovede. Zaujímavý je parameter „Condition“, kde môžete určiť podmienku, kedy sa daná akcia vykoná. Pozn.: V jednom Actions.cfg môže byť viacero definícií, a ak je popísané v helpe, môže byť i viac súborov Actions.XXXXXX.cfg kde „XXXXXX“ je nahradené konkrétnym GUID danej agendy. Tento cielený súbor má potom prednosť pri spracovaní pred všeobecným súborom Actions.cfg Ak ste všetko vykonali správne, pribudne vám v agende Objednávky prijaté tlačidlo Uživ.funkce:
Obr 05: Nové tlačidlo používateľskej funkcie s definovanou akciou
Obr 05: Nové tlačidlo používateľskej funkcie s definovanou akciou
Po stlačení tlačidla sa systém opýta, či naozaj chcete odoslať e-mail. Potvrdením sa otvorí východiskový e-mailový klient, do ktorého sa vloží PDF report tlačovej zostavy. POZOR: Ak prevádzkujete ABRA Gen cez terminálový server, systém sa bude pokúšať spustiť e-mailového klienta na terminálovom serveri, nie z vášho počítača, a nemusí vám preto táto konkrétna automatizácia fungovať.