Aktuality

Ako na Kontrolný výkaz DPH?

5. 2. 2014

Od januára 2014 vznikla pre platcu DPH povinnosť vyplňovať kontrolný výkaz DPH (skrátene KV DPH). Tento výkaz musí byť podávaný pravidelne v termíne vždy do 25. dňa po uplynutí sledovaného obdobia, ktorým môže byť mesiac alebo štvrťrok.

Prvé podanie KV DPH je potrebné urobiť do 25. februára 2014 (pri mesačnom vykazovaní) alebo do 25. apríla (pri štvrťročnom vykazovaní).                 Podanie kontrolného výkazu DPH Vám môže značne uľahčiť informačný systém, ktorý umožní jeho automatický export. Ak to Váš informačný systém nevie, spoľahnite sa na nás.

Informačné systémy ABRA Gx držia vždy krok s najaktuálnejšou legislatívou. Nový výkaz KV DPH je súčasťou aktuálnej verzie 14.02.02 ABRA Gx, ktorá bola tento týždeň uvoľnená do distribúcie. Výkaz KV DPH je vo forme exportu do XML.

Pre detailné informácie o tom, ako to funguje, si nezáväzne vypýtajte informačný systém ABRA.

ABRA Software, váš dodávateľ informačných systémov s kontrolnými výkazmi DPH. Spoľahnite sa na nás!