Ako na opakovanú účtovnú závierku a audit dokladov

2. 3. 2021
Možno sa vám to už tiež stalo. Majiteľ firmy sa krátko po skončení účtovného obdobia obrátil na účtovné oddelenie s otázkou: „Tak ako sme dopadli?“. Aby však mohla účtovníčka na takúto otázku aspoň približne odpovedať, musí najprv vykonať účtovnú závierku. Tým sa napočítajú počiatky účtov účtovného rozvrhu a spočíta sa zisk pred zdanením. A práve pre podobné prípady slúži v ABRA Gen predbežná uzávierka v agende Účtovná závierka. V systéme ABRA Gen sa nemusíte báť vykonať ju okamžite po skončení účtovného obdobia. Uzávierka sama o sebe nič neblokuje a dá sa ju vykonať opakovane!
Obr 01: Agenda Účtovná uzávierka
Obr 01: Agenda Účtovná uzávierka
V predbežnej účtovnej uzávierke nie je potrebné kontrolovať, že sú zaúčtované všetky žiadosti a vykonané ostatnú uzávierky (skladu, fakturácie a pod.).
Obr 02: Nastavenie predbežnej účtovnej uzávierky
Obr 02: Nastavenie predbežnej účtovnej uzávierky
Pri predbežnej uzávierke odporúčame ihneď nenastavovať audit všetkých dokladov v denníku. Auditácia dokladov je popísaná ďalej.
Obr 03: Nastavenie auditácie dokladov
Obr 03: Nastavenie auditácie dokladov
Takto nastavenú uzávierku môžete opakovať lubovoľne veľa krát, stačí zvoliť v prvom kroku „Zopakovať poslednú závierku“. Opakovanie má zmysel po každom väčšom doúčtovanom a skontrolovanom bloku bežných závierkových účtovných operácií. Opakovaná uzávierka len aktualizuje počiatky pre nové účtovné obdobie, a to i tie ručne zmenené! Viac popisuje online nápoveda:
Obr 04: Opakovanie poslednej uzávierky
Obr 04: Opakovanie poslednej uzávierky

Auditácia dokladov

Auditáciu je možné nastaviť hromadne pri finálnej uzávierke, aby ste mali všetky účtovné záznamy zadané do príslušného obdobia chránené proti neželanej zmene. Zároveň je možné akýkoľvek účtovný zápis v denníku v priebehu uzatvárania účtovného roka označiť i hromadne ako „Auditovaný“, čo vykonáte stlačením tlačidla „Auditácia“ v agende Účtovný denník.
Obr 05: Auditácia označených záznamov
Obr 05: Auditácia označených záznamov
Ak vykonáte auditáciu, daný záznam už nepôjde upravovať, a to ako v denníku, tak v primárnom doklade (faktúra, príjem do pokladne a pod.). Tým je chránený proti nežiadúcej zmene. Obr 06: Auditácia záznamu znemožní jeho ďalšiu zmenuAk je predsa len potrebné auditovaný doklad znovu opraviť, musí daný používateľ požiadať alebo informovať hlavnú účtovníčku, aby o zmene vedela a mohla reagovať na všetky dôsledky tejto zmeny. Ak so zmenou súhlasí, môže vykonať „Odauditáciu“.
Obr 06: Auditácia záznamu znemožní jeho ďalšiu zmenu
Obr 06: Auditácia záznamu znemožní jeho ďalšiu zmenu
Nastavovanie a rušenie auditácií má povolené len Supervisor alebo osoba so špeciálnymi právami. Tieto práva je vhodné nastaviť len hlavnej účtovníčke, ktorá je zodpovedná za podanie daňového priznania. Práva nastavíte v agende Role:
Obr 08: Nastavenie práv k funkciám účtovníctvo
Obr 08: Nastavenie práv k funkciám účtovníctvo