Aktuality

Ako na Vizualizáciu dát Live

18. 4. 2018
Ikonka grafu
ABRA Gen prináša unikátne vylepšenia Vizualizácie dát Live. Už v základe informačného systému sú k dispozícii grafy pre dokonalý prehľad o kondícii vašej firmy. Objavíte nový prístup, ako nazerať na firmu v súvislostiach. Online a v reálnom čase. Získate tak všetko, čo potrebujete, aby ste sa mohli rýchlo a správne rozhodovať. Ako s Vizualizáciou dát Live pracovať?
V celom systéme ABRA Gen je cez sedemdesiat grafov a infografických ukazovateľov. Pozrite sa na vybrané dashboardy a zistite, čo sa z nich o svojej firme na prvý pohľad dozviete.
Tip: Vizualizácia dát Live je dostupná vo všetkých moduloch označených ikonkou .

Účtovníctvo

Vidíte, na co se spotřebovává marže.
Unikátny prehľad o tom, kde sa vo firme spotrebováva vytvorená pridaná hodnota / marža, pomáha v rýchlej orientácii pri posúdení životaschopnosti firmy. Časový priebeh ukazuje tvorbu zisku počas roka a naznačuje silné a slabé mesiace.
Tip: Hlavný dashboard s prehľadmi za celú firmu je dostupný v zložke ABRA BI.

Banka

Vždy víte, kolik máte peněz.
Podnikanie je o maximalizácii voľných finančných prostriedkov, nie o účtovnom zisku. Ihneď vidíte stav peňazí v pokladniach a bankách, detail časového vývoja zostatkov na účtoch vrátane cudzích mien. Navyše aj nesplatené pohľadávky, ako za nulový úrok poskytujete úver svojim zákazníkom.
Tip: Jednotlivé komponenty môžete ľubovoľne preskupovať, vypínať a meniť veľkosť, aby ste vždy mali po ruke všetko, čo k práci potrebujete.

Mzdy

Efektivně využíváte pracovní sílu.
Rozpad mzdových nákladov na jednotlivé strediská, počet zamestnancov, celkové mzdové náklady a priemernú hrubú mzdu za posledných 12 mesiacov. Dokonalý prehľad, ktorý ocenia nielen personalisti.
Tip: Niektoré ukazovatele v grafoch sú aktívne, pričom po rozkliknutí sa zobrazí detail hodnôt a iné podrobnosti.

Skladové hospodárstvo

Optimalizujete skladové zásoby.
Chcete obratom doručiť zákazníkovi tovar, alebo vybaviť objednávku z výroby? Vysoké skladové zásoby pritom viažu kapitál. Ako na to? Rýchlo sa zorientujte, v ktorom tovare máte najviac viazaných peňazí a čo z toho sú ležiaky.
Tip: Dashboardy a komponenty majú v pravom hornom rohu k dispozícii ovládacie prvky. Zmazanú komponentu môžete vrátiť na pôvodné miesto pomocou ikony pre načítanie pôvodného zobrazenie dashboardu.

Predaj

Máte o něm dokonalý přehled.
Predaj je proces, ktorý vám generuje peniaze. Dôležité je medziročné porovnanie rovnakých časových úsekov, ktoré eliminuje vplyv sezóny. Rýchla analýza mesačných, štvrťročných a ročných výsledkov pomáha v rýchlej orientácii, celkový graf porovnáva predaje za posledné 3 roky a ukazuje aktuálny trend.
Tip: K dashboardom s firemnými dátami má prístup iba oprávnený používateľ, ktorého si sami určíte pridelením príslušného privilégiá.