Ako nájsť skladové ležiaky pomocou ABRA Schránky

17. 12. 2018
Vyčistiť sklady a zbaviť sa málo predajných položiek. To patrí ku koncu roku medzi aktuálne témy množstva spoločností. Ako v minulom tipe Ako na skladové ležiaky pred koncom roku sme vám ukázali jeden zo spôsobov, ako také položky v sklade odhaliť. Teraz si v tipe ukážeme o niečo jednoduchšiu možnosť, ako nájsť položky bez pohybu - pomocou ABRA Schránky. Výber cez ABRA Schránku môže byť pri veľkom objeme pohybov neúmerne zdĺhavý, preto vždy záleží na konkrétnych podmienkach firmy, ktorý zo spôsobov bude v danej chvíli viac vyhovovať. Úlohou je nájsť skladové karty, ktoré nemajú výdaj viac ako 6 mesiacov a zároveň neboli v poslednom mesiaci prijaté na sklad ako novinka. Otvorte agendu Skladové karty a obmedzte filter za karty s kladným stavom. Označte všetky záznamy (Ctrl-A) a cez lokálnu menu – pravým tlačidlom myši – vložte záznamy do ABRA Schránky. V prípade ak hľadáte ležiaky v konkrétnom sklade, je potrebné vybrať aj tento sklad.
Obr 01: uloženie záznamu do ABRA Schránky
Obr 01: uloženie záznamu do ABRA Schránky
Otvorte si agendu skladové pohyby. Zadajte dátum vystavenia dokladu napr. 1.1.2018 - 31.12.2018 v rozsahu posledného roku. Vyberte typ dokladu Dodacie listy – ak používate výrobu, gastro výrobu alebo kompletizáciu, zahrňte aj výdaj materiálu do výroby. Potvrďte výber tlačidlom OK a stlačte Získať záznamy.
Obr 02: výber tipu dokladu
Obr 02: výber tipu dokladu
Označte všetky riadky klávesovou skratkou Ctrl-A a následne stlačte pravé tlačidlo myši a do ABRA Schránky pridajte skladové karty.
Obr 03: pridanie skladových kariet
Obr 03: pridanie skladových kariet
Pretože v ABRA Schránke máte už skladové karty z minulého výberu, objaví sa dialóg:
Obr 04: voľba vloženia dát
Obr 04: voľba vloženia dát
Vyberte „Odobrať z obsahu schránky“, pretože teraz vybrané skladové karty sú práve tie, ktoré pohyb majú. Následne celý postup v agende skladové pohyby zopakujte, len zmeňte dátum vystavenia dokladu na posledný mesiac: 1.12.2018 – 21.12.2018. Tým vylúčite len nove nakúpené novinky. Ako tip dokladu vyberte Príjemky a prípadne Príjmy hotových výrobkov.
Obr 05: obmedzenie výberu
Obr 05: obmedzenie výberu
Znova označte všetko, uložte do ABRA Schránky a odoberte z obsahu ABRA schránky. Teraz stačí len pravým tlačidlom myši vyvolať lokálnu menu a zobraziť obsah ABRA Schránky.
Obr 06: zobrazenie obsahu schránky
Obr 06: zobrazenie obsahu schránky
Zobrazí sa dialóg ABRA Schránky, kde si zoznam ležiakov môžete zobraziť, uložiť ho do súboru pre budúce spracovanie alebo naopak daný zoznam načítať.
Obr 07: informace o obsahu schránky
Obr 07: informace o obsahu schránky
Teraz už záleží len na vás, ako s ležiakmi naložíte.