Aktuality

Ako ovládnuť ABRA Gen pomocou klávesových skratiek

21. 8. 2018
Tipy a triky pre informačný systém ABRA Gen

Zadávate do systému ABRA Gen každý deň množstvo dokladov a ručne vyplňujete množstvo položiek? Zdržuje vás neustále preskakovanie z klávesnice na myš a naopak? Naučte sa základné klávesové skratky a zefektívnite tak svoju prácu v systéme.

Systém ABRA Gen obsahuje množstvo skratiek, ktoré používateľom zjednodušia prácu so všetkými agendami. Zoznam všetkých skratiek a popis ich funkcií nájdete v našej online nápovede.

Zobraziť klávesové skratky

Odporúčame si zoznam preštudovať a vybrať z neho oblasti, ktoré sa týkajú vašej každodennej práce. Ak sa vybrané skratky naučíte, veľmi si tým urýchlite prácu.

Z obsiahlej ponuky skratiek sme pre vás vybrali tri oblasti, ktoré vám významne ušetria čas.

Dátumová položka

blank

(Obr 01)

Ak stojíte na dátumovej položke, stlačením písmena „T“ systém automaticky vyplní dnešný dátum. Ako mnemotechnickú pomôcku si môžete zapamätať, že „T“ alebo „t“ je skratka slova „today“ = dnes.

Ak následne v dátumovej položke stlačíte na numerickej klávesnici ďalšie klávesy, stane sa nasledujúca akcia:

„+“ pridáte 1 deň

„-“ uberiete 1 deň

„Shift +“ pridáte 1 mesiac

„Shift -“ uberiete 1 mesiac

„Ctrl-Shift -“ uberiete 1 rok

„Ctrl-Shift +“ pridáte 1 rok

Rýchle prepínanie agend

V systéme ABRA Gen môžete mať spustené súčasne viac agend, napr. Faktúry vydané, Adresár firiem, alebo Pokladničné príjmy.

Medzi jednotlivými agendami je možné rýchlo prepínať klávesovými skratkami „Alt – 1“, „Alt – 2“, „Alt – 3, kde číslo určuje poradie agendy v stĺpci.

blank

(Obr 02)

Ak chcete vidieť pri každej agende v stĺpci jej rýchlu klávesu, stačí v menu Nastavenia zvoliť „Vrátane klávesovej skratky“. Pre funkciu daná voľba nemá vplyv, ale pre jednoduchšie naučenie vám môže pomôcť.

blank

(Obr 03)

blank

(Obr 04)

Pohyb po položkách pomocou klávesy Enter na numerickej klávesnici

Ak zadávate mnoho čísel na numerickej klávesnici (typické to je napr. pri účtovníkoch), môže byť pre vás výhodné preskakovať na ďalšiu položku klávesom Enter a nie tabulátorom.

Pre tento účel slúži voľba v menu Nastavenie > Nastavenie plochy > Pre pohyb po položkách používať tiež Enter z num klávesnice:

blank

(Obr 05)

Po zapnutí tejto voľby slúži Enter na numerickej klávesnici pre pohyb po položkách a „Veľký Enter“ k uloženiu dokladu.


Zaujímate sa o systém ABRA Gen? Napíšte nám!

Zeptejte se SK