Ako prakticky využívať kategorizačné údaje v paneli

23. 7. 2019
V tipe o kategorizačných údajoch sme vám ukázali, ako využívať informácie o firme k zobrazeniu zaujímavých súvislostí. Údaje ako celkový obrat, aktuálna celková pohľadávka, pohľadávky po splatnosti, priemerná reálna splatnosť apod. Je možné rýchlo zobrazovať na rôznych miestach v systéme, čo vám často významne uľahčí prácu. Ukážeme vám, ako napočítané dáta zobraziť okamžite v paneli na hlavičke objednávky prijaté po zadaní firmy (viď obrázok 11 nižšie). Informácie môžete použiť napríklad pri vyplňovaní objednávky podľa diktátu z telefónu – ihneď si rozmyslíme, či budete vyžadovať platbu predom, pri dodaní alebo môže klient hradiť až na faktúru. Najprv si spusťte agendu Kategorizačné údaje, pretože budete potrebovať ID konkrétnych kategorizačných údajov. Najprv musíte zapnúť stĺpec zobrazujúci ID.
Obr 01: Spustenie editoru stĺpcov v agende Kategorizačné údaje
Obr 01: Spustenie editoru stĺpcov v agende Kategorizačné údaje
Kliknite na „Nastavenie“, zvoľte „Editor stĺpcov“ a pridajte stĺpec ID:
Obr 02: Definícia stĺpcov
Obr 02: Definícia stĺpcov
Zvoľte tlačidlo „Nový stĺpec“ a do polí „Výraz“ a „Nadpis stĺpca“ zadajte „ID“. Potvrďte tlačidlom OK, Použiť. Tým pribudne stĺpec ID. Označte údaje, ktoré vás zaujímajú. Napríklad:
Obr 03: ID vybraných kategorizačných údajov
Obr 03: ID vybraných kategorizačných údajov
Vybrané záznamy skopírujte potlačením „Ctrl + C“ a vložte ich do tabuľky v Exceli („Ctrl + V“). Týmto spôsobom nemusíte opisovať jednotlivé ID a názvy polí a môžete ich následne kopírovať cez štandardnú Windows schránku (clipboard). Pokiaľ sa pole ID deformuje a nevidíte všetkých 10 znakov, väčšinou len stačí stĺpec rozšíriť.
Obr 04: Zoznam záznamov v tabuľke
Obr 04: Zoznam záznamov v tabuľke
Teraz spustite agendu Objednávky prijaté. Zvoľte panel definovateľných údajov zoznamu:
Obr 05: Panel definovateľných údajov zoznamu
Obr 05: Panel definovateľných údajov zoznamu
V editore definícii potlačte tlačidlo „Vyčistiť“ a potom „Nastavenia“. Vzhľadom k počtu údajov zvoľte 2 riadky a 8 stĺpcov. Počet stĺpcov zvoľte väčší, pretože môžete medzi jednotlivými údajmi stĺpec vynechať a vytvoriť medzeru.
Obr 06: Úprava stĺpcov a riadkov v paneli
Obr 06: Úprava stĺpcov a riadkov v paneli
Kliknite pravým tlačidlom myši do prvej bunky a v lokálnom menu zvoľte „Vlastnosti bunky…“
Obr 07: Vlastnosti bunky v editore zobrazovaných údajov
Obr 07: Vlastnosti bunky v editore zobrazovaných údajov
Zadajte text prvého údaju „Nezaplatené“.
Obr 08: Obsah bunky
Obr 08: Obsah bunky
V záložke „Formát“ môžete upraviť farby, zarovnanie textu apod. Do druhého poľa zadajte vlastnú hodnotu. Zvoľte objekt a zadajte výraz (ktorý bol už naznačený v minulom tipu).
Obr 09: Zadanie výrazu
Obr 09: Zadanie výrazu
Číslo „3000000000“‘ skopírujete z ID kategorizačného údaja „Nezaplatené“ z Excelovskej tabuľky. Pre nastavenie vzhľadu si môžete „pohrať“ ešte s formátovaním čísla. Obdobným spôsobom vložte do panelu aj ostatné kategorizačné údaje. Výsledkom bude obdobný panel:
Obr 10: Údaje na novom paneli
Obr 10: Údaje na novom paneli
Následne už pri zadaní firmy do objednávky prijatej môžete vidieť potrebné údaje:
Obr 11: Kategorizačné údaje priamo u objednávky
Obr 11: Kategorizačné údaje priamo u objednávky
Pre inšpiráciu si môžete stiahnúť definíciu vzorového panelu. Do vášho systému ju načítate v editore definícii panelov (viď obr. 05):
Obr 12: Editor zobrazovaných údajov - nahranie definície zo súboru
Obr 12: Editor zobrazovaných údajov - nahranie definície zo súboru
Následne panel pomenujte, rozhodnite, či je určený len vám, alebo ho môžu vidieť všetci užívatelia (Globálny) a potvrďte tlačidlom OK.
Obr 13: Uloženie definície
Obr 13: Uloženie definície