Ako prejsť na novú verziu databázového serveru Firebird

18. 1. 2018

Užívateľom ABRA Gen s databázovým serverom Firebird 2.5 odporúčame naplánovať prechod na Firebird verziu 3.0. Samotné povýšenie verzie databázového serveru je nutné oddeliť od prechodu na novú verziu systému ABRA Gen. Prechod nie je celkom priamočiary, preto sme Vám pripravili podrobný návod.

Stiahnite si PDF (v CZ) s kompletným návodom

Firebird 3.0 je v systéme ABRA Gen podporovaný od verzii 16.03.11 / 16.13.01, teda konkrétne v nasledujúcich verziách:

  • v línii 02 - 16.03.11 / 16.11.01 / 17.01.01 a vyšších
  • v línii 03 - 16.13.01 / 17.03.01 / 17.11.01 a vyšších
  • v línii 04 - 18.03.01 a vyšších

Ak používate niektorú z uvedených verzií, môžete Firebird 3.0 inštalovať.

Pozor, ak používate staršiu verziu systém ABRA Gen, je nutné najprv povýšiť systém ABRA Gen na verziu, ktorá už beh s Firebird 3.0 podporuje. V rámci implementácie podpory Firebird 3.0 došlo totiž k úprave, ktorá má za následok, že zálohy, ktoré boli vykonané na Firebird 2.5 v nižších verziách systému ABRA Gen než 16.03.11 a 16.13.01, nebude možné obnoviť do systému ABRA Gen bežiacom na Firebird 3.0. Preto odporúčame najprv prejsť na verziu vyššiu ako 16.03.11 a 16.13.01, vykonať na Firebird 2.5 zálohu dát, a až potom prejsť na Firebird 3.0 (a prípadne ďalej pokračovať v update systému ABRA Gen).

Ďalšie informácie o databázovom serveri nájdete v online pomoci, viď. zmeny vo verziách a často kladené otázky k inštalácii, update a administrácia.