Ako sa zbaviť nepoužívaných definícií obmedzení

13. 12. 2020
Ak systém ABRA Gen používate dlhšiu dobu, môže byť doslova preplnený mnohými uloženými obmedzeniami (filtrami) v jednotlivých agendách, ktoré si tam ukladajú rôzni užívatelia. Často z názvu nie je jasné, k čomu filter slúži a či ho vôbec ešte niekto používa. Môže tiež nastať situácia, že nejaké „múdre“ obmedzenie mal vytvorené kolega, ktorý vo vašej firme už nepracuje, a jeho nástupca by ho rád prevzal. Ako si vo filtroch urobiť poriadok? Prehľad o jednotlivých obmedzeniach získate v agende „Prehľad obmedzení“, kde ich je možné filtrovať za agendy/číselníky alebo užívateľa, ktorý má obmedzenia dostupné alebo ich vytvoril:
Obr 01: Zobrazenie filtrov v agende Prehľad obmedzení.
Obr 01: Zobrazenie filtrov v agende Prehľad obmedzení.
Rovnakú agendu otvoríte aj priamo v záložke obmedzenie danej agendy:
Obr 02: Spustenie agendy Prehľad obmedzení pomocou ikony v aktuálnej agende.
Obr 02: Spustenie agendy Prehľad obmedzení pomocou ikony v aktuálnej agende.
V prehľade je následne vidieť, aké obmedzenia kto vytvoril, kto ich môže vidieť a kedy bolo obmedzenie naposledy zmenené.
Obr 03: Podrobné štatistiky vybraných obmedzení.
Obr 03: Podrobné štatistiky vybraných obmedzení.
V záložke detail môžete spravovať jednotlivé obmedzenia. Privátne obmedzenia možno nazdieľať aj iným užívateľom alebo vlastníka obmedzení zmeniť.
Obr 04: Správa jednotlivých obmedzení.
Obr 04: Správa jednotlivých obmedzení.
Podrobnejšia práca s obmedzeniami je popísaná nie len v online nápovede, ale je k dispozícii aj krátke video (v ČJ). V niektorých detailoch sa môže od poslednej verzie líšiť.