Ako sa zmení vykazovanie v Intrastate od 1.1.2022

22. 12. 2021
Mesačné vyúčtovanie miezd
Od 1.1.2022 vojde do platnosti niekoľko významných zmien vo vykazovaní hlásenia Intrastat. Prah oslobodenia na rok 2022 (sledovaný rok) je rovnaký pre dovoz aj vývoz tovaru v rámci EÚ a je stanovený vo výške 1 000 000 eur. Avšak pre subjekty, ktoré pôsobia v odvetviach pôdohospodárstva a potravinárstva, boli zachované prahy oslobodenia 200 000 eur pre dovoz tovaru v rámci EÚ a 400 000 eur pre vývoz tovaru v rámci EÚ. Podrobnosti nájdete v Príručke pre spravodajské jednotky. Od 1.1.2022 sa rozšíri i okruh údajov, ktoré budú vykazované v súvislosti s vývozom tovaru do iného členského státu Európskej únie. K doterajším položkám budú spravodajské jednotky po novom vykazovať údaje o krajine pôvodu vyvážaného tovaru a daňovom identifikačnom alebo obdobnom čísle, ktoré bolo pridelené pre účely DPH partnerskému subjektu v členskom štáte Európskej únie, kam bude tovar vyvezený. Na druhej strane sa napr. zvyšuje hodnota malých zásielok (tie sa vykazujú zjednodušeným spôsobom) na 1000 eur (tzv. prah zásielky). Dochádza aj k uľahčeniu spôsobu vykazovania údajov o množstve tovaru, ktoré je vyjadrené v doplnkových merných jednotkách. Zaokrúhľovanie doplnkových merných jednotiek sa po novom bude vykonávať rovnakým spôsobom ako pri vlastnej hmotnosti. Výraznou zmenou prejdú aj kódy povahy transakcie, podrobné informácie nájdete tu: Nové kódy povahy transakcie. Napr. obchody v režime OSS sa od 1.7. do 31.12.2021 vykazujú s kódom 19, v roku 2022 sa však budú vykazovať s kódom 12. Všetky legislatívne zmeny postupne zapracovávame do našich systémov ABRA Gen i ABRA Flexi a budú zákazníkom včas dostupné vrátane kompletnej dokumentácie.

ABRA Gen

Ak má vaša firma povinnosť podávať hlásenie Intrastat na výstupných dokladoch, odporúčame doklady vystavovať od 1.1.2022 už v novej legislatívnej verzii, ktorej vydanie je plánované ešte do konca tohto roka. Dôvodom je potreba vykazovať krajinu pôvodu na výstupných dokladoch, ktorá je dostupná na obsahu faktúr vydaných, dobropisoch, pokladničných príjmoch a vrátení pokladničných príjmov. Ušetríte si prípadnú prácu naviac s dodatočným doplňovaním údajov. Krajina pôvodu na výstupných dokladoch