Ako využiť IoT dáta pre efektívne podnikanie

5. 6. 2018
Firmy sú vďaka IoT smart. Internet vecí otvára podnikateľom nové a výrazne širšie možnosti, ako využívať informácie z vecí a zariadení k efektívnemu riadeniu firemných procesov. IoT totiž už dávno nie sú len smart lavičky v parku, automatizované vykurovanie domácností a osvetlenie ulíc, ktoré sa zapne, keď sa zotmie. Takmer všade nájdeme dáta využiteľné k lepšiemu podnikaniu. Od počítaču cez klimatizáciu miestností až po tempomaty v dodávkach, výrobné stroje, predajné automaty alebo časové zámky pokladní. Zariadenia využívané k podnikaniu sú skrátka stále sofistikovanejšie a sú vytvorené tak, aby dáta z nich boli prakticky využívané. Chytré informačné systémy následne také dáta zhromažďujú, vyhodnocujú a podľa nastavených kritérií s nimi pracujú, aby bol dosiahnutý maximálny účinok na efektivitu biznisu. Počet firiem, ktoré výhody IoT využívajú rastie a rýchlo sa pridávajú ďalšie. Počet vecí a zariadení pripojených k internetu sa podľa odborníkov do roku 2020 viac než zdvojnásobí (zdroj: Businessit.cz). Niet divu – výroba, zákaznícka podpora, logistika aj administratíva môžu byť s využitím IoT výrazne efektívnejšie a taktiež bezpečnejšie. Automatizácia umožňuje minimalizovať chyby a straty, ušetriť ľudské zdroje a financie a nájsť nové obchodné príležitosti. Súčasný trend navyše naznačuje, že čo je teraz konkurenčnou výhodou, stane sa čoskoro nutnosťou. Spoločnosť Gartner, Inc. ukazuje, že v roku 2017 sa celosvetovo využívalo 8,4 miliardy zariadení IoT, čo predstavuje nárast o 31 percent oproti roku 2016, a do roku 2020 dosiahne ich počet 20,4 miliardy. Celkové výdaje na snímače a služby dosiahli v roku 2017 takmer 2 bilióny dolárov. Čo všetko IoT dokáže Smart firma môže využiť IoT v mnohých oblastiach. Podľa dostupných informácií je v súčasnej dobe IoT najčastejšie využívané k sledovaniu alebo optimalizácii trasy vozidiel komerčnej nákladnej prepravy, či v poľnohospodárstve, značné je tiež využitie poskytovateľom telekomunikačných služieb, či vo výrobe. Výnimkou však zďaleka nie sú ani celkom špecifické riešenia, od prevencie prírodných katastrof až po automatické ochranné postreky viníc v závislosti na vyhodnotení klimatických podmienok. Zdá sa, že smart môže byť všetko – od domácnosti cez mesto až po firmu. IoT jednoducho nájde uplatnenie všade tam, kde sú využívané zariadenia, s ktorých dátami a snímačmi je možné ďalej pracovať. Pri využití možností internetu vecí tak na jednej strane stojí spokojný zákazník, na strane druhej spokojný podnikateľ, ktorý napríklad vie, že sa mu v sklade nič nepokazí, pretože pri oteplení sa automaticky zapne chladenie. Navyše je schopný zaistiť zamestnancom dobré pracovné podmienky napríklad nastavením automatickej výmeny vzduchu, ako náhle hladina CO2 stúpne nad určenú hranicu. Možnosti sú ale omnoho širšie, skoro by sa dalo povedať neobmedzené. V reálnom čase je možné sledovať pohyb zásielok, činnosť vodiča, zaobchádzanie s požičaným zariadením, vlastnosti pracovných, skladových, či výrobných priestorov, pracovné procesy, funkcie koncových zariadení, efektivitu, bezpečnosť a ihneď reagovať na všetky zmeny – vyslať upozornenie, či pokyn, na diaľku ovládať prístroje, meniť nastavenia zariadení, či odvrátiť hroziace nebezpečenstvo. A čo bezpečnosť dát? Dostupnosť dát online samozrejme spolu s konkurenčnými výhodami a novými príležitosťami prináša aj riziká. Tým najobávanejším je bezpečnosť dát. Nedostane sa k nim konkurencia? Nezmizne kvôli technickej poruche, alebo ľudskej chybe? Nepoškodí niekto zvonku firmu zmenou nastavenia? Dostatočné zabezpečenie je samozrejme alfou a omegou uceleného IoT riešenia a nie je namieste riziká podceňovať. Kľúčom k bezpečnému prepojeniu zariadení a práci s dátami je sofistikované riešenie na úrovni hardvéru aj softvéru, ktoré dáta ochráni v každom okamihu ich "cesty". Všeobecne platí, že je potrebné sústrediť sa na tri bezpečnostné oblasti. V prvom rade je potrebné zabezpečiť fyzickú bezpečnosť koncových snímačov IoT a eliminovať možnosť s nimi neoprávnene manipulovať. Ďalej je dôležité zabezpečiť ich prístup do siete v rámci správneho nastavenia firewallu. A konečne je bezpodmienečne nutné zabezpečiť prenos samotných dát prostredníctvom šifrovaných protokolov. Aké riešenie ponúka ABRA Software IoT Platform od ABRA Software vie prijímať dáta z akéhokoľvek zdroja, pričom najčastejšie na komunikáciu so senzormi využíva špeciálne siete pre IoT s nízkou spotrebou energií - Sigfox, Simantic, IQRF a MQTT. Realtime databáza ABRA IoT Hub bežiaca v cloude je schopná nielen pojať miliardy dát, ale aj vyhodnocovať, ktoré dáta odošle do informačného systému. Podľa nastavených pravidiel vie tiež odoslať upozornenia (napríklad spustiť alarm). Vďaka vlastnému unikátnemu riešeniu je databáza prepojená cez API s informačným systémom ABRA Gen, ktorý dáta nielen pripojí ku správnej položke, ale tiež ich vyhodnotí, spustí alerty alebo vyvolá konkrétnu aktivitu. Tým je zaistená minimálna záťaž informačného systému a tiež to, že sa do systému dostanú len relevantné dáta, s ktorými sa naďalej pracuje ucelene v prostredí informačného systému. Prístup k API majú lem užívatelia s zodpovedajúcim oprávnením nastaveným v systéme ABRA Gen. V API tiež fungujú štandardné oprávnenia pre prístup k radám dokladov, strediskám atd. Pri sprístupnení API do internetu je možné použiť zabezpečený protokol HTTPS, vďaka ktorému je všetka komunikácia s API bezpečne šifrovaná. Dáta z IoT je možné šikovno zobraziť Vďaka novým pokročilým nástrojom vizualizácie dát v systéme ABRA Gen je možné rýchlo získať prehľad o všetkom dôležitom dianí v jednoducho čitateľnej grafickej podobe. Firma sa potom stáva skutočne prepojeným a plne funkčným organizmom, nad ktorým máte dokonalú kontrolu. To je koniec-koncov zmyslom všetkých súčasných inovácií – využiť naplno všetky možnosti, ktoré môžu najnovšie technológie ponúknuť modernému podnikaniu. Prichádzajú nové obchodné modely, lepšie služby, ochrana dát, menšie riziká či straty a vyššia efektivita.