Aktuality

Aktuálna verzia ABRA Gen 19.4.1. zrýchľuje prácu s adresárom firiem

22. 8. 2019

Zrýchľujeme informačný systém ABRA Gen. V aktuálnej verzii 19.4.1 sme významne vylepšili číselník adresára firiem. Vďaka novej technológii budú užívatelia s adresárom pracovať rýchlejšie a efektívnejšie. To sa prejaví najmä pri práci v dokladoch, kedykoľvek vyberáte z adresára požadovanú firmu. A nielen to. Pridali sme taktiež šikovný našepkávač, vďaka ktorému bude výber požadovanej firmy otázkou chvíľky.

Šéf vývoja ABRA Gen o novinkách v novej verzii systému

Hlavné novinky verzie 19.4.1:

  • Nová technológia číselníku adresára firiem načíta dáta do pamäti po častiach, a tým urýchľuje prácu najmä s veľkým počtom záznamov.
  • Zmena technológie vyžadovala úpravu niektorých funkcionalít – odstránenie Skupín záznamov, riadenie zoznamu podľa databázového serveru a zobrazovanie celkového počtu záznamov až po stlačení príslušného tlačidla.
  • V políčku výberu firmy (napr. v dokladoch) pribudol rozumný našepkávač, ktorý vám ponúkne podľa prvých zadaných písmen najvhodnejšiu variantu pre doplnenie, prípadne ďalšie varianty vyhľadané fulltextovým vyhľadávačom.
  • Do API bola pridaná možnosť volať funkciu scriptu pomocou HTTP metód GET a POST.

Zoznam všetkých zmien je uvedený v online nápovede. Updatujte na aktuálnu verziu už teraz. Okrem uvedených noviniek si v predstihu otestujete všetky doterajšie zmeny v systéme a nutné legislatívne update na prelomu roku vás v ničom neprekvapia.

Nezabudnite taktiež nainštalovať posledný Service Pack, ktorý odstráni možné nedostatky.