O produktoch

Aktuálna verzia ABRA Gen 20.2.3

6. 9. 2020
Nová verzia ERP ABRA Gen

Rýchlejšia práca s veľkým množstvom záznamov prevodom ďalších číselníkov na novú technológiu prináša aktuálnu verziu ABRA Gen 20.2.3.

Už skôr ste sa s novinkou stretli napr. v adresári firiem alebo v skladových kartách. V aktuálnej verzii sú prevedené nasledujúce číselníky: Adresár osôb, Zákazky, Obchodné prípady, Projekty, Šarže/Sér.č., Užívatelia, Dealerské zľavy, Druhy majetku, Skupiny kategorizačných údajov, Spôsoby komunikácie, Pracovníci vo výrobe a Etapy technologických postupov.

Efektívna práca s našepkávačom využitím fulltextového hľadania

Prácu s veľkým objemom dát v novo prevedených číselníkoch uľahčuje funkcie našepkávača, ktorá automaticky po napísaní niekoľkých prvých písmen názvu navrhuje vhodnú položku z číselníku. Využitie našepkávača vám významne zefektívni, pokiaľ v ňom aktivujete fulltextové hľadanie, vďaka ktorému našepkávač prehľadá viac predom definovaných polí číselníku.

Prečítajte si podrobný návod, ako nastaviť fulltextové našepkávanie v nových číselníkoch.

Ďalšie dôležité funkcie, ktoré prináša aktuálna verzia ABRA Gen 20.2.3:

  • Do mzdového modulu boli implementované funkcie pre evidenciu deponovaných zrážok (do dátumu nadobudnutia právnej moci sa zrážky len počítajú/zrážajú, ale nevytvárajú sa z nich žiadosti o platobné príkazy).
  • Naplánovaná úloha typu Tlač umožňuje ukladanie vygenerovanej tlačovej zostavy do súboru na disk.
  • Naplánované úlohy typu Tlač a Export podporujú vkladanie vygenerovaného súboru do agendy Dokumenty.
  • Do agendy Kapacitný plán bolo doplnené rýchle ukladanie variant umožňujúce ľahký návrat k predchádzajúcim variantom (revíziám) plánu. Uložené varianty podporujú zamykanie zabraňujúce prepisovaniu práce jednotlivých užívateľov.
  • Kapacitné jednotky sú evidované v samostatnom číselníku. Zmena uľahčuje prácu v kapacitnom plánovaní, umožňuje doplňovať ku kapacitným jednotkám ďalšie informácie formou definovateľných položiek a taktiež modifikovať ich chovanie prostredníctvom skriptovania.
  • Webová aplikácia Úlohy umožňuje kopírovanie úloh.
  • V module Výroba bola vykonaná úprava dátovej štruktúry, ktorá umožňuje vydávanie materiálu pre viac kusovníkových pozícií s rovnakým materiálom jedným riadkom skladového dokladu (a taktiež hromadné zaokrúhlenie).

Všetky zmeny a vylepšenia nájdete v online nápovede.

Prejsť na Zákaznícky portál


Zaujímate sa o systém ABRA Gen? Napíšte nám!

Zeptejte se SK