Aktuality

Aký software zvoliť pre prácu online

16. 3. 2020
Aké softwarové nástroje zvoliť pre prácu online

Či už sa rozhodnete pre akékoľvek riešenie, odporúčame, aby sa využívalo jednotne v rámci celej firmy. Všetci zamestnanci tak budú vedieť, aký nástroj použiť, ako ho nastaviť a kde hľadať potrebné informácie. Nezabudnite ich čo najskôr po zavedení pravidiel dôkladne preškoliť.

Predpokladom fungovania home office je zaistenie počítača pripojeného k internetu v mieste bydliska zamestnanca. Na ňom musí mať sprevádzkované a zabezpečené zvolené softwarové nástroje.

Plánovanie úloh a vykazovanie práce

Všetky pracovné úlohy je nutné najprv dobre plánovať a následne k nim taktiež evidovať strávený čas. A to nielen pre potreby managementu, ale rovnako pre vzájomnú koordináciu členov tímu. Pre správu úloh a projektový management odporúčame tieto nástroje:

 • Trello - jednoduchá evidencia úloh v nástenkách, zoznamoch a kartách.
 • BaseCamp - jednoduchá evidencia úloh rozdelená podľa projektov.
 • Asana - rozšírený nástroj pre správu projektov a časových plánov.

Vedľa správy úloh je dôležité sledovať, ako dlho sa im členovia tímu venujú. Každý v tíme má potom prehľad o tom, kto na čom zrovna pracuje. K tomu účelu má ABRA Software nástroj:

 • primaERP – evidencia pracovného času s možnosťou prehľadného vykazovania

Pre všetkých zákazníkov ABRA Software, ktorí sa rozhodnú primaERP používať, ho ponúkame na 3 mesiace zdarma. Pre viac informácií o akcii napíšte na [email protected].

Software pre komunikáciu

V rámci tímu sa používa komunikácia pomocou konferenčných hovorov s možnosťou vzájomne živo zdieľať obrazovku počítača s prezentáciou alebo inou spoločnou prácou. Dobrú skúsenosť máme s týmito nástrojmi:

 • MS Teams - textová, hlasová a video komunikácia s možnosťou konferenčných hovorov, zdieľania obrazovky a záznamu hovoru. Výhodu je integrácia do prostredia MS Office 365 vrátane e-mailov a kalendára Outlook. Pokiaľ už pre zamestnancov Office 365 využívate, je to jednoduché a zároveň pomerne lacné riešenie.
 • Slack - funkčne je v podstate totožný s MS Teams, zložitejšia môže byť integrácia s e-mailovým serverom MS Exchange.
 • Google Hangout Meet - komplexný komunikátor a organizátor schôdzok, ktorého výhodou je integrovanie do ostatných služieb Google, pokiaľ ich využívate. Ponúka bezplatný skupinový hovor až pre 10 kontaktov.

Pokiaľ nepotrebujete zdieľať obrazovku, môžete využiť niektorý z jednoduchších nástrojov, ktoré sa bežne využívajú aj v súkromnej komunikácii: Facebook Messenger, WhatsApp, Skype nebo Viber.

Naopak pre hromadné prezentácie a rôzne školenia je možné použiť nástroje práve zamarené na zdieľanie obrazovky prednášajúceho s kvalitným záznamom celej akcie:

 • GoToMeeting - sofistikovaný nástroj pre online školenie a prezentácie, ktorý umožňuje zdieľať obrazovku, online dopytovanie behom prezentácie aj následný záznam a export videa.
 • Join.me - jednoduchá webová aplikácia pre usporiadanie školení, ktorú poznáte taktiež z našich webinárov.

Na všetkých zariadeniach Apple je možné využiť jednotné nástroje:

 • FaceTime - dovoľuje prepojiť viacerých užívateľov do jednej videokonferencie.
 • Sdílení obrazovky - môžete sa s ostatnými vzdialene dívať, čo sa deje na vašom monitore.

Software pre spoločnú prácu na jednom dokumente

Tímovú prácu je vhodné ukladať na jednom spoločnom úložisku. Vedľa jednoduchých úložísk, kam sa len ukladajú súbory ako na pevný disk, existujú sofistikované cloudové nástroje, kde môžu súbory editovať a komentovať všetci pozvaní užívatelia.

Zdieľaná práca s dokumentami:

 • MS SharePoint – je súčasťou MS Office 365 a pracuje teda priamo s dokumentami MS Office.
 • Google Disk – pracuje s vlastním formátom Google dokumentom, ktoré je možné exportovať do formátu MS Office.
 • iCloud – pracuje s vlastným formátom Apple dokumentov, ktorý je možné exportovať do formátu MS Office.

Rýchle úložiská:

 • OneDrive - slúži zároveň ako cloudová platforma pre MS SharePoint, preto je tu možné taktiež práca na zdieľaných dokumentoch
 • DropBox

Vzdialený prístup k ERP systému ABRA Gen

Pre vzdialený prístup k informačnému systému ABRA Gen potrebujete terminálový server. Pokiaľ ho nemáte, môžete celý systém presunúť do cloudu napr. v službe ABRA on-line.

Prečítajte si viac o tom, aké stanoviť zamestnancom pravidlá pre prácu z domova a ako tomu prispôsobiť niektoré vnútorné procesy.