Schéma API ABRA Gen

Automatizácia
Prenos dát
Integrácie programov

Prečo API

API umožňuje prepojiť externý systém/aplikáciu s ABRA Gen – pre čítanie aj pre zápis.

Informačný systém ABRA Gen je komplexný, spoľahlivý a vďaka API taktiež otvorený.

Rozumie si s ďalšími systémami, s ktorými môže komunikovať.

Výsledkom je ľahký prenos dát a zautomatizovaný proces opakovaných záležitostí.

API je prirodzenou súčasťou ABRA Gen. Rešpektuje teda jeho obvyklé chovanie a zaiťuje konzistenciu dát.

Použitie API je intuitívne. Obsahuje výkonný dotazovací jazyk a k dispozícii je prehľadná dokumentácia.

Ako API funguje

Predstavte si detskú hračku, do ktorej sa vkladajú rôzne tvary. Každý z nich je navrhnutý tak, aby sa vošiel do konkrétneho otvoru. Koliesko do kruhu. Hviezdička do hviezdičky. A tak ďalej. Na podobnom princípe funguje komunikácia medzi systémami, ktoré sú prepojené pomocou API. Majú spolu dohodu: „Ak mi zadáš požiadavku, ja ti dám odpoveď.“ Tak ako sú kocky vyrobené z dreva, otázky sa skladajú z URL odkazov a sú vo formáte JSON.

Mobilná aplikácia tak vie zobraziť dáta (napríklad informácie, či bude cez víkend pršať), informáciu získa z webu (napríklad serveru na predpoveď počasia). A rovnako ako môžeme škatuľu natrieť na inú farbu – tvary do nej budú stále pasovať. Pri webe môžeme zmeniť grafiku a aplikácia bude dátam „vo vnútri“ stále rozumieť. Pre používateľa je to jednoduché. Netuší, čo všetko spolu systémy musia „odkomunikovať“. Jeden dotyk na displej a vie, či bude v sobotu pršať.
Podrobná dokumentácia API ABRA Gen

API v praxi

Čo také prepojenie prináša užívateľom informačných systémov? Takmer neobmedzené možnosti, ako vylepšiť každodenné firemné procesy. Dáta z výroby sa cez API pošlú do systému, kde sa s nimi môže ďalej pracovať. Obchodník v teréne odošle cez mobil množstvo predaného tovaru, ktorý sa okamžite odčíta zo skladu. Manažér si kedykoľvek a kdekoľvek zobrazí v aplikácii pre smartwatch firemné dáta. Stačí, keď sa pozrie na ľavú ruku. V systéme sa tiež hneď objavia údaje o množstve pohonných hmôt, ktorý zamestnanci natankovali v priebehu pracovnej cesty. Áno je to tak. Údaje z tankovacích kariet, ktorými platíte na čerpacích staniciach, sa vďaka API dostanú do informačného systému.

Konkrétne príklady

  • Automatizované Automatizované prepojenie ABRA Gen so systémom odberateľov respektíve dodávateľov.
  • Sprístupnenie dát z ABRA Gen pre externé analytické nástroje.
  • Napojenie externých e-shopov, CRM a ďalších špeciálnych aplikácií (webových aj mobilných) na ABRA Gen.

Prečo ABRA Gen

ERP systém ABRA Gen sa prispôsobí rôznym odborom podnikania. Pokrýva každú firemnú oblasť – od predaja, skladu, CRM až napríklad po výrobu a účtovníctve. Obvykle slúži ako jediný informačný systém vo firme. Vďaka modernému rozhraniu API dokáže ľahko spolupracovať s externými aplikáciami rôznych dodávateľov.

  • prináša dokonalý prehľad o celej firme
  • ponúka plne modulárne all-in-one riešenie
  • je vhodný pre všetky odvetvia podnikania

FAQ

Skratka API (Application Programming Interface) sa dá voľne preložiť ako rozhranie pre programovanie aplikácií, vďaka ktorému je možné jednoducho pristupovať k údajom v našom informačnom systéme. Dáta sú vďaka API prístupné cez odkazy URL a dostupné vo formáte JSON – aktuálne najpoužívanejším formátom pre výmenu dát. API server je postavený na architektúre REST – toto rozhranie umožňuje k dátam jednotný a hlavne veľmi jednoduchý prístup.

WebAPI ABRA Gen a všetko okolo neho predstavuje otvorený súbor nástrojov, funkcií a operácií, ktoré má programátor voľne k dispozícii. Môže pracovať so štandardnými nástrojmi, bez toho by potreboval študovať zložitú dokumentáciu. Odoslané požiadavky si programy sprostredkujú medzi sebou. Výsledkom je pokročilá automatizácia, ktorá výrazne šetrí čas.

API je všeobecný termín, ktorý označuje rozhranie pre programovanie aplikácií. WebAPI ABRA Gen je konkrétne riešenie od ABRA Software. Detailné informácie nájdete na stránke produktu.

Prístup k API je dovolený iba užívateľom, ktorí majú v ABRA Gen nastavené zodpovedajúce oprávnenie. V API tiež fungujú štandardné oprávnenia pre prístup k radám dokladov, strediskám atd. Pri sprístupnení API do internetu je možné použiť zabezpečený protokol HTTPS, vďaka ktorému bude všetka komunikácia s API šifrovaná.

Chcete objaviť technologické možnosti WebAPI ABRA Gen?

Napíšte nám, s čím konkrétne potrebujete pomôcť, prIdajte kontakt a my sa vám ozveme.

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK