Automatické aktualizácie - tip pre prácu s ERP ABRA

28. 6. 2016

Od verzie 15.02.01 systémov ABRA G3 a G4 sa v okne pre spúšťanie agend nachádza tlačidlo Skontrolovať aktualizácie (objaví sa užívateľom, ktorí majú príslušné oprávnenie "Dovoliť aplikovať automatické aktualizácie"). Pomocou tohto tlačidla môžete do informačného systému ABRA stiahnuť nové znenia vybraných definičných častí systému, bez toho aby ste museli vykonávať plnohodnotný update.

 

Automatické aktualizácie ERP ABRA

Automatický update je vhodný najmä pre rýchlu aktualizáciu:

  • tlačových zostáv,
  • exportov/B2BExportov,
  • výpočtových schém a ich výrazov,
  • niektorých dátových záznamov s povahou spúšťacích dát - najmä aktualizácie rôznych číselníkov daných štátnou správou či inou autoritou.

Najväčší prínos aktualizácia prinesie na prelome roka, kedy dochádza k legislatívnym zmenám. Ak ABRA Software v takom okamihu zverejní napríklad novú verziu exportu, môžete si export ihneď zaktualizovať bez nutnosti čakať na vydanie ďalšej certifikovanej verzie celého programu.

Záznam o vykonaných aktualizáciách sa zaznamená do Servisnej knižky. Prípadné operácie, ktoré budú pri aktualizáciách kolidovať so systémom (napr. Príslušný modul nie je inštalovaný pod.), Sa vypíšu v zázname Servisnej knižky v špeciálnej sekci.

Upozornenie!

Automatické aktualizace nenahrazují plnohodnotný update a nijak neřeší automatické aktualizace programových částí. Doporučujeme i nadále pravidelně updatovat na nové verze programu.

Automatické aktualizácie nenahrádzajú plnohodnotný update a nijako nerieši automatickej aktualizácie programových častí. Odporúčame aj naďalej pravidelne updatovať na nové verzie programu.