O produktoch

Automatické preplácanie dovolenky pri odchode zamestnanca

27. 10. 2023
Účtovníctvo

Vo verzii ABRA Gen/IS Flores 23.2 sme pripravili novinku do modulu Mzdy a personalistika: automatické preplácanie dovolenky zamestnanca pri ukončení pracovného pomeru.

Po update na novú verziu nájdete v agende Globálne premenné nový záznam S_AutoPropDo (Automaticky preplácať dovolenku po skončení PP), ktorý bude nastavený na ÁNO. Ak budete chcieť ponechať pôvodné riešenie a hodiny dovolenky na preplatenie zadávať ručne, zmeňte hodnotu na NIE.

Záznam o preplatení dovolenky nájdete ako doteraz v čiastkovom mzdovom liste v časti Mzdové údaje/Náhrady. Ak dôjde k prečerpaniu nároku na dovolenku, automaticky sa tiež zrazí zamestnancovi náhrada za túto dovolenku.