Automatické skontá na faktúrach vydaných

19. 5. 2020
Automatické skontá na fakturách vydaných
Záleží vám na budovaní dobrých vzťahov s vašimi odberateľmi? Ponúkate im zľavu pri včasnom uhradení faktúr? Aktuálna verzia ABRA Gen 20.1 vám uľahčí a zrýchli zaúčtovanie zliav vďaka novej funkcii automatických skont. Mnoho firiem nastavuje špecifické obchodné podmienky, kedy odberateľ pri včasnej úhrade faktúry obdrží automaticky zľavu z uhradenej pohľadávky. Inými slovami, dodávateľ vystaví faktúru na určitú čiastku, ale odberateľ v súlade s týmito podmienkami uhradí čiastku nižšiu a faktúra je napriek tomu považovaná za úplne uhradenú. Typicky sa jedná o prípady, kedy je faktúra uhradená pred termínom splatnosti alebo krátko po vystavení. V minulosti bolo nutné tieto situácie riešiť dodatočne ručným vystavením korekčného dokladu a následným vzájomným započítaním. Automatické skonta túto prácu vykonajú za vás.

Ako začať

Základné nastavenie nájdete na záložke „Platby - zaokrúhľovací rozdiel“ v agende Firemné údaje. Skonta tu aktivujete na úrovni celého systému, určíte implicitné tolerancie a rady dokladov. V Adresári firiem na záložke Ďalšie údaje v sekcii Skonta potom nastavíte pravidla pre konkrétnu firmu. Určíte, aká bude tolerancia platby, za akých podmienok je skonto poskytované a v akej výške. Na hlavičke faktúry vydanej pod tlačítkom Skonto je vidieť rekapituláciu použitých definícií skont. Po zaplatení zákazníkom dôjde k automatickému vygenerovaniu dokladu Dobropis faktúry vydanej a Vzájomný zápočet medzi dokladmi Faktúra vydaná a Dobropis faktúry vydanej. Všetky podrobnosti k nastaveniu Automatických skont a konkrétne príklady využitia nájdete v online nápovede.

DOZVEDIEŤ SA VIAC