Automatický výber varianty formulára

24. 9. 2017

Ako v jednej agende alebo číselníku evidovať v jednotlivých záznamoch rôzne informácie? Ako ponúknuť v adresári firiem iné informácie odberateľovi a iné dodávateľovi? Alebo ako v skladových kartách vyplniť iné informácie pre výrobok a iné pre materiál?

Ak použijete všetky užívateľsky Definovateľné položky v jednom formulári, bude pravdepodobne veľmi neprehľadný. Ukážeme si možnosti, ako zaistiť automatické prepínanie pri variantných formulároch. Ako ďalšiu ukážku si vyberieme formulár na záložke Detail v agende Skladové karty.

 

Kliknite pravým tlačidlom na symbol ceruzky a zvoľte Upraviť variantný vstupný formulár.

Automatický výber varianty formulára obr. č. 1

(Obr. 1)

Dôjde k prekresleniu formulára. Teraz môžete pohybovať jednotlivými položkami. Upravovať budeme typ skladovej karty - kliknite pravým tlačidlom na mieste popisu položky Typ a z ponuky vyberte voľbu Vlastnosti položky.

Automatický výber varianty formulára obr. č. 2

(Obr. 2)

V otvorenom formulári vyberte voľbu Vykonať pri zmene hodnoty prvku...

Automatický výber varianty formulára obr. č. 3

(Obr. 3)

Tým zaistíte pre danú variantu formulára, že pri zmene typu skladovej karty dôjde k prípadnej "výmene" formulára na skladovej karte. Tento krok prípadne zopakujte pre ďalšie varianty formulára.

Podľa potreby upravte formulár - skryte nepotrebné a pridajte užívateľské položky, presuňte poradie.

UPOZORNENIE: Neskrývajte povinné položky ako napríklad Typ skladovej karty alebo DPH sazba – ABRA Gen by vás aj napriek tomu nútila k ich vyplneniu.

Po úprave variantov uložte formulár ako Globálny, aby bol k dispozícii všetkým užívateľom – kliknite pravým tlačidlom znova na symbol editácie (ceruzka) v pravom rohu formulára.

Automatický výber varianty formulára obr. č. 4

(Obr. 4)

Zvoľte Editor variantov a definícií.

Automatický výber varianty formulára obr. č. 5

(Obr. 5)

Otvorí sa dialóg, kde môžete zakladať alebo zmazať varianty formulára. Doporučujeme jednotlivé varianty v položke názov pomenovať.

Automatický výber varianty formulára obr. č. 6

(Obr. 6)

V položke Podmieka je definovaný výraz, že pre skladovú kartu typu práca bude použitá varianta 0-Práca a pre ostatné skladové karty 1-Ostatné. Teraz definíciu uložte. Prepnite sa do varianty Ostatné, nadefinujte jej design a uložte ako globálnu. Stlačte znova pravé tlačido na ikone editácie.

Automatický výber varianty formulára obr. č. 7

(Obr. 7)

A ešte raz stlačte pravé tlačidlo a prejdite do editácie variantu ostatnou Voľbou Upraviť variantný vstupný formulár.

Automatický výber varianty formulára obr. č. 8

(Obr. 8)

Teraz zopakujte postupy popísané v obrázkoch 2 - 4.

V prípade, že používáte viacjazyčnú verziu ABRA Gen, doporučujeme definíciu ponechať na konzultantovi. Je potrebné ešte zahrnúť podmienku jazykovej verzie (NxGetUserLanguage), pretože užívateľská definícia má prednosť a anglické/nemecké popisy sú nahradené českými.