Automatizácia v ERP ABRA - podniková sekretárka so znalosťami IT odborníka

30. 11. 2009

BRA Software predstavila rozšírenie svojho informačného systému, ktoré užívateľom poskytuje nové možnosti v nastavovaní automatizovaných úloh.

ABRA G4 ABRA G3
ABRA G2 ABRA G1

Automatizované spúšťanie úloh

Systém má v sebe integrovaný plánovač na spúšťanie definovaných úloh. Tieto úlohy je možné voliť buď z predpripravených šablón, alebo si správca systému môže vytvoriť svoju vlastnú unikátnu šablónu. Využitie je široké, najčastejšie pritom ide o úlohy, ktoré je potrebné vykonávať v pravidelných intervaloch, napríklad zasielanie vybraných reportov, sťahovanie elektronickej pošty, spracovanie ISDOC dokumentov (elektronická fakturácia) alebo generovanie požiadaviek na platobné príkazy opakovaných platieb. Môže tiež ísť o úlohy, ktoré sú časovo náročné, takže ich spúšťanie je vhodné v dobe, keď informačný systém nie je zaťažený pracovnou špičkou – napríklad spustenie skladovej uzávierky alebo spustenie zálohy dát. Časté býva aj využitie pre jednorazové odložené akcie, ako je zaslanie e-mailu po pracovnej dobe s informáciami o stave skladu a iné.

Takéto úlohy nemusia byť obmedzené len funkcionalitou IS ABRA, ale môže ísť napr. o pravidelné spúšťanie užívateľsky naprogramovanej funkcie alebo externých aplikácií.

Dôležitá je jednoduchosť obsluhy. Spúšťanie úloh je dostupné vo vybraných agendách po stlačení tlačidla. Užívateľ definuje svoju naplánovanú úlohu pomocou sprievodcu a nečaká na jej výsledok. Ten sa doručí formou internej správy (v rámci IS) alebo e-mailu.


Petr Vopelák
United Software Services
(+420) 724 020 298
petr.vopelak@abra.eu

Informácie o spoločnosti ABRA Software s.r.o.
ABRA Software s.r.o. patrí k producentom podnikových informačných systémov. V súčasnej dobe je na Slovensku a v Českej republike registrovaných viac ako 15 000 aktívnych licencovaných subjektov. ABRA Software disponuje sieťou pobočiek a partnerov, ktorí poskytujú záruku profesionálnych služieb. Základom riešení pre firmy všetkých veľkostí je rad moderných informačných systémov ABRA Gx, ktoré je možné upraviť na mieru podľa potrieb a požiadaviek zákazníka. Heslom spoločnosti je: „Software od ľudí pre ľudí“. Výrobca systémov ABRA je certifikovaný podľa ISO 9001.