Bol vyhlásený ďalší ročník Diplomové práce roka!

19. 5. 2013

Práve vyhlásený 8. ročník je tak už druhým ročníkom v réžii ICT Únie a ABRA v súčasnosti figuruje ako partner kategórie Podnikové informačné systémy.

ICT ÚNIA, združenie firiem z odboru informačných technológií a elektronických komunikácií, vyhlásila ďalší ročník súťaže Diplomová práca roka. Súťaže, ktorej je ABRA Software hrdým zakladateľom a ktorú ICT Únii v rámci objektivity odovzdala pred rokom.

Zúčastniť sa môžu študenti, ktorí v akademickom roku 2012/2013 obhajujú svoju diplomovú alebo bakalársku prácu z odboru informatiky alebo telekomunikácií. Cieľom súťaže je zvýšenie prestíže technologicky zameraného štúdia, ocenenie nadaných študentov a prehĺbenie spolupráce medzi vysokými školami a komerčnou sférou. Nad súťažou prevzali záštitu Ministerstvo priemyslu a obchodu (MPO) a Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy (MŠMT).

Odmena pre víťaza či víťazku v každej zo šiestich kategórií činí 50 000 korún, 2. miesto bude ohodnotené čiastkou 10 000 korún, 3. miesto čiastkou 5 000 korún a súťažiaci na 4. až 6. pozícii získajú 1 000 korún.  Súťažné práce bude posudzovať odborná porota zostavená z vysokoškolských pedagógov a zástupcov ICT firiem.

Uzávierka prihlášok je 19. 7. 2013.

Ďalšie informácie o projekte ICT Diplomová práca roka nájdete na adrese:www.diplomovaprace.cz