Bola vydaná certifikovaná verzia 14.02.09

24. 4. 2014

Verzia 14.02.09 rieši chybu v module Mzdy a personalistika.

Verzie sú k dispozícii na obvyklom mieste na Zákazníckom portále.