Bola vydána konzervatívna verzia 16.01.07 SK informačných systémov ABRA G3 a G4

22. 4. 2016

V rámci štandardnej Licenčnej podpory ABRA prináša novú verziu informačného systému.

Najdôležitejšie zmeny:

Banka

  • Vykonaná úprava platná pre všetky HBD drivery podporujúce formát ISO XML: Do ISO XML súboru sa teraz exportuje i popis platby, a to ako začiatok tagu <RmtInf><Ustrd>. Nasledovaný je medzerou a kódmi VS, SS a KS.

Výroba

  • Bola opravená automatická tvorba pracovných lístkov po príjme hotového výrobku, aby nedochádzalo k tvorbe lístkov k operáciám, ktoré sú vykonávané v kooperácii (sú zadané v doklade kooperácie).

V-DPH od 1.4.2016 - dochádza k zmene exportu KV-DPH v rámci sekcie B3, ktorá je nahradená sekciami B.3.1. a B.3.2. V prípade prijatých zjednodušených daňových dokladov, z ktorých bude za vykazované obdobie požadovaný odpočet dane v súhrnnej výške 3000 EUR a viac, budú tieto doklady vykazované v sekcii B.3.2 (zoskupené podľa dodávateľa na základe IČ DPH). V opačnom prípade budú vykazované v sekcii B.3.1. V rámci jedného obdobia dochádza k exportu len jednej sekcie - buď B.3.1. alebo B.3.2. na základe vyššie uvedeného pravidla.


POZNÁMKA

Od radu 15.03 je každá verzia zaradená do určitej línie verzií a verzie sú vydávané v tzv. konzervatívnej distribúcii a progresívnej distribúcii. Každá línia najprv existuje v podobe progresívnej distribúcie a až následne po 12-tich mesiacoch sa stane zdrojom pre generovanie verzií v konzervatívnej distribúcii.
Čítajte viac