Bola vydána nová verzia 15.02.01 SK produktov G3 a G4

4. 2. 2015

V rámci štandardnej Licenčnej podpory ABRA prináša novú verziu informačného systému.

Hlavné zmeny

 • Pridaný nástroj pre automatické aktualizácie niektorých častí systému. Tento nástroj má za úlohu zjednodušenie aktualizovania definičných častí systému (zostavy, exporty, východiskové dáta, vzorce...) "na tlačidlo" bez nutnosti inštalovať novú verziu programu.
 • Kontrola a validácia nespoľahlivosti platiteľov DPH a kontrola zverejnenia bankových účtov v registri DPH zavedená i do Sk verzie.
 • Boli pridané nové účtovné výkazy pre podnikateľov (NxDefVykUZPOD_SK_2014), ktoré sa prvýkrát použijú za účtovné obdobie 2014. 
 • Boli pridané nové účtovné výkazy pre tzv. mikroúčtovné jednotky (NxDevVykUZMUJ_SK_2014). Pracujú na rovnakom princípe ako nové výkazy pre podnikateľov, len sú zjednodušené. 
 • Boli pridané DPH indexy pre sadzbu 0%, Dodanie tovarov a služieb §46,§47, §48 od. 8 a zaradené do definícií pre DPH priznania 2012-01 a 2014-01. Všetky vstupujú do riadka 17 DPH priznania.
 • Upravený vzor účtovnej osnovy pre rok 2015.
 • Bola opravená definícia výkazu Súvaha pre OpenOffice.

Mzdy

 • Pridaná podpora na uplatnenie Odčítateľnej odpočtovej položky ZP
 • Aktualizované hodnoty globálnych premených určujúcich hranicu pre povinnú účasť brigádníkov na DP.
 • Aktualizované hodnoty globálnych premenných pre minimálnu mzdu pre rok 2015.
 • Aktualizovaná hodnota globálnej premennej pre príplatok za prostredie a za prácu v noci pre rok 2015.
 • Aktualizovaná hodnota globálnej premennej riadiaca hranicu príjmu pre zánik úľavy na dani pre dlhodobo nezamestnaných pre rok 2015.
 • Vytvorená nová definícia reportu "Žiadosť o ročné zúčtovanie za r.2014".
 • Vytvorená nová definícia reportu "Ročné zúčtovanie dane za rok 2014" a "Ročné zúčtovanie dane za rok 2014 strana 2".
 • Vytvorená nová definícia reportu "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za r.2015".
 • Nový report, export "Hlásenie vyúčtovania dane za r. 2014".
 • Nový report "Výkaz preddavkov na poistné na verejné ZP - Union (2015)".
 • Nový export "Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo ZC za zdaňovacie obdobie 2014".
 • Vytvorená nová definícia reportu "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za r.2014”. 
 • Upravená tlač ulice v poli Trvalé bydlisko zamestnanca a  pridaný užívateľský vstup pre "Miesto zostavenia tlače".
 • Pridané nové reporty "Výkaz preddavkov na poistné na verejné ZP za rok 2015" (pre poisťovne VZP a Dôvera) a nový export "Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie od 2015".

Ďalšie zmeny

 • Optimalizácia rýchlosti Maloobchodného predaja - režim platenia.
 • Opravená chyba pri generovaní XML SEPA príkazu v kódovaní UTF8 (súbor obsahoval neplatný znak).
 • Opravená chyba v prihlasovaní prostredníctvom domény, ktorá môže viesť k pádu aplikačného servera.
 • Do agendy Hlavná kniha bol pridaný export "Hlavná kniha do CSV”