Bola vydána verzia 15.02.03 SK informačných systémov ABRA

10. 3. 2015

V rámci štandardnej Licenčnej podpory ABRA prináša novú verziu informačného systému.

  • Opravené účtovné výkazy pre rok 2014 a doplnená nápoveda.
  • Opravený výpočet korekcie (navýšenia) hodinovej minimálnej mzdy v prípadoch pracovného režimu s menej ako 40 h/týždeň.
  • Dalšie opravy popsané podrobne v Readme.