Bola vydána verzia 15.02.05 SK informačných systémov ABRA

29. 5. 2015

V rámci štandardnej Licenčnej podpory ABRA prináša novú verziu informačného systému.

Hlavné novinky verzie:

  • Opravený export "Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo ZČ za zdaňovacie obdobie 2014"
  • Opravené tlačové zostavy a export "Výkaz preddavkov na poistné na verejné ZP"
  • Opravená tlačová zostava a export "Hlásenie o vyúčtovaní dane"