„Budúcnosť patrí kombinácii strojárstva, elektrotechniky a softwaru,“ hovorí Jaroslav Řasa na konferencii Budúcnosť priemyslu.

27. 6. 2018
Pri príležitosti stého výročia založenia Zväzu priemyslu a dopravy ČR, sa konala  medzinárodná odborná konferencia s názvom Budúcnosť priemyslu. Poprední zahraniční a českí odborníci a podnikatelia vrátane zakladateľa ABRA Software Jaroslava Řasu tu hovorili o nových trendoch v priemysle, ako sú digitalizácia, robotizácia a s nimi spojené nároky na školstvo a vzdelávanie. V Španielskej sále Pražského hradu sa konal slávnostný galavečer, kde českí priemyselníci oslávili sté výročie, spolu s predsedom a zástupcami vlády, diplomacie a zahraničných priemyselných zväzov. O transformácii priemyslu sa diskutuje nielen v Čechách, ale v celej Európe. Európska únia v minulosti prijala vlastnú stratégiu, ktorá má za ciel zvýšiť podiel priemyslu na európskom hrubom domácom produkte. To všetko v prostredí, kedy európske firmy čelia stále silnejšej konkurencii firiem z rýchlo sa rozvíjajúcich zemí v Ázii či Južnej Amerike. Priemyselné firmy a ich výrobu v najbližších rokoch premení postupujúca digitalizácia a automatizácia výrobných a ďalších firemných procesov. Prispôsobiť sa tomuto trendu budú musieť tiež zamestnanci. Kľúčové pre úspešné zachytenie tohto trendu bude súčinnosť štátu, ktorý sa bude musieť angažovať vo vybudovaní potrebnej digitálnej infraštruktúry. Firmy sa už na zmenu pripravujú a do nových digitálnych technológií, často označovaných ako Priemysel 4.0, investujú.

Expanzia do zahraničia

„Všetky úspešné české firmy sú charakteristické tým, že vyvážajú svoje produkty na zahraničné trhy,“ komentuje situáciu Jaroslav Řasa, zakladateľ ABRA Software. „Rastúcim firmám je Česká republika malá nielen svojou veľkosťou, je niekedy malá aj svojimi myšlienkami a niekedy aj svojim duševným priestorom, ktorý ľuďom dáva. Ak budeme závislí len na takom prostredí, rast firiem sa zastaví. Navyše sa Česko stáva stále viac súčasťou Západu, a to prináša obrovský tlak na cenu práce. Najmä v oblasti IT rastie cena práce absolútne neskutočne, pretože my nesúťažíme s inými českými výrobcami software, v globálnom svete súťažíme s Googlom, Applom a podobnými firmami. Aj preto sme sa rozhodli začať predávať tam, kde sú ľudia zvyknutí za rovnaký produkt platiť oveľa  viac ako v Čechách. Voľba padla na Švajčiarsko, kde máme pobočku od novembra 2017 a darí sa nám získavať nové zákazky.“       Zľava: Radek Špicar (viceprezident SP ČR), Jaroslav Řasa (zakladateľ ABRA Software), Michal Kadera (riaditeľ vonkajších vzťahov Škoda Auto), Zuzana Kocmaníková (generálna riaditeľka IBM ČR), Zbyněk Frolík (generálny riaditeľ Linet), Eduard Palíšek (generálny riaditeľ skupiny Siemens v ČR) Medzi hlavné technológie, ktoré ovplyvňujú budúcnosť priemyslovej výroby, patria pokročilé priemyselné roboty, internet vecí a aditívna výroba, nazývaná tiež 3D tlač. Rozdiel medzi pokročilým a tradičným priemyslovým robotom je v schopnosti autonómne spracovávať informácie zo svojho okolia a používať ich pre rozhodovanie. Vďaka nej sú tieto roboty viac flexibilnejšie a dokážu plniť úlohy, ktoré idú za hranice možností tradičných robotov. Pokročilé roboty sami vytvárajú veľké množstvo dát, ktoré spracovávajú centrálne firemné informačné systémy pre potreby optimalizácie výrobných procesov. Použitie pokročilých robotov je už dnes bežné v elektronickom, automobilovom aj leteckom priemysle.

České spoločnosti sa na nástup digitalizácie pripravujú

České podniky sú dnes omnoho lepšie informované o možnostiach a výhodách digitalizácie výroby a firemných procesov než pred dvoma rokmi. Rýchlejšiemu zavádzaniu digitálnych technológií často bránia dlho zažité firemné postupy. Firmy sa nesmú báť vnútorné procesy inovovať a automatizovať, s čím im výrazne pomôžu moderné ERP systémy. Zväz priemyslu a dopravy ČR podporuje, aby vyššie investície do automatizácie získali podporu v rámci nových pravidiel pre investičné stimuly. A v akom odvetví českého priemyslu vidí Jaroslav Řasa v nasledujúcich piatich rokoch najväčší  rastový potenciál? „Pred sto rokmi boli pri založení Zväzu priemyslu podobné odvetvia, ako ich reprezentujú dnes. Novým odborom je software, ktorý hovorí veciam, ako majú fungovať. Myslím si, že to takto bude aj do budúcna. Nedá sa určiť lem jedno odvetvie. Budúcnosť patrí kombinácii strojárenstva, elektrotechniky a softwaru, ktorá so sebou nesie obrovské možnosti. Keď do krásneho auta, v ktorom funguje mnoho elektronických systémov zjednodušujúcich riadenie, vložíte ešte high tech zábavný systém, ako celok sa to stane pre zákazníkov obľúbené. Týmto spôsobom sa dnes aj v budúcnosti prepoja jednotlivé odbory medzi sebou. Medziodborová spolupráca je správnou cestou k tomu, aby v České republike žil priemysel ďalších 100 rokov.“